Procedures te traag om verval Sankt Ludwig te stuiten

college sint ludwig

De toestand van het rijksmonumentale kloostercomplex is om te huilen.

Al jaren strijdt de Maharishi voor de afbraak van een oud kloostergebouw in Limburg. Die sloopvergunning krijgen ze volkomen terecht niet. De religieuze groep vestigde in 1990 zijn wereldwijde hoofdkwartier in het uit 1909 daterende College Sankt Ludwig in Vlodrop, niet ver van Roermond.

Het gebouw heeft een rijke geschiedenis. Het diende ooit als klooster, school, ziekenhuis en onderkomen voor MOE-landers, al bestond die term toen nog niet. Maharishi-hoofdkwartier past mooi in dit rijtje.

Spiritueel

Maar het monumentale complex is niet spiritueel genoeg voor de Maharishi-dames en heren. Het staat onvoldoende gericht naar het magische oosten, de leylijnen onder het gebouw lopen niet helemaal recht of de aardstralen schitteren er niet hard genoeg… ik weet het niet precies en het doet eigenlijk ook niet ter zake.

Hoe dan ook, de huidige eigenaren laten het rijksmonument verpieteren en hebben zelfs een deel illegaal gesloopt. Het neogotische rijksmonument is nu dan ook in erbarmelijke staat. Tot aan de Raad van State hebben de Maharishi, officieel Stichting Meru, geprocedeerd om van het gebouw af te mogen raken. Nul op het rekest, uiteraard.

Tweede Kamer

Toen Sankt Ludwig in 1997 rijksmonument werd, verkeerde het in uitstekende staat. Dat heeft ook verantwoordelijk staatssecretaris Halbe Zijlstra gisteren toegegeven naar aanleiding van vragen van SP en GroenLinks in de Tweede kamer. Want het Vlodropse monument is een landelijke kwestie geworden.

De gemeente Roerdalen, waar Vlodrop onder valt, probeert met onder meer dwangsommen de Maharishi ook op deze aarde op het rechte pad te brengen. Voorlopig zonder succes. “De gemeente blijft haperen, dan moet de staatssecretaris haar een tik op de vingers geven”, vindt SP’ster Ingrid Gyömörei.

Onwil
Staatssecretaris Halbe Zijlstra

Staatssecretaris Halbe Zijlstra: “Procedures hoeven niet aangescherpt.”

Zijlstra mag dan ook wel iets daadkrachtiger optreden in deze in haar ogen uitzonderlijk geval, vindt ze. Nu is er volgens haar sprake van politieke onwil. “Hij kán ingrijpen. Juist in zo’n situatie moet hij Roerdalen een tik op de vingers geven.”

Het grote probleem is dat de procedures om Meru op de knieën te dwingen erg traag zijn. SP en GroenLinks zien in deze situatie een aanleiding om de regels aan te scherpen. Zijlstra ziet daar het nut nog niet van in. “De wettelijke procedures voldoen, indien ze consequent worden toegepast.”

Te laat

De gemeente heeft inderdaad genoeg middelen om de Maharishi te dwingen Sankt Ludwig op te knappen. Maar als ze die toepast, is het complex misschien al vergaan en is het te laat. Het verval lijkt sneller te gaan dan de procedures.

Maar laten we de moed er in houden voor het kloostergebouw. Over deze kwestie is het laatste woord nog lang niet gesproken.

Foto’s: Wikimedia

Lees ook: Verklaar monumenten niet vogelvrij

Lees ook: Einde Sankt Ludwig met pijn in het hart stapje dichterbij

Lees ook: Wel toekomst voor kapel Sankt Ludwig

Lees ook: Einde Sankt Ludwig nog lang niet in zicht

Lees ook: Het heikele punt van 2012: Kolleg Sankt Ludwig

20 thoughts on “Procedures te traag om verval Sankt Ludwig te stuiten

 1. Pingback: ‘We kunnen nooit meer wat met Kolleg Sankt Ludwig’ « Monumentje!

 2. Pingback: Het heikele punt van 2012: Kolleg Sankt Ludwig « Monumentje!

 3. Pingback: Einde Sankt Ludwig met pijn in het hart stapje dichterbij « Monumentje!

 4. Pingback: Kapel Sankt Ludwig heeft wél toekomst « Monumentje!

 5. Een oud gebouw zoals het nu niet meer gebouwd zou worden geeft identiteit aan een streek, regio, of dorp.Als je dat vernietigd vernietig je een culturele waarde , een uniek baken in een snel globaliserende, van internationaal inwisselbare architectuur gedomineerde wereld. Dit klooster in deze omvang en bouwstijl herinnert buitengewoon aan een voor zuidnederland specifieke en tastbare geschiedenis(katholicisme, ook uitgedrukt in de neogothische stijl, en met die torens op de hoeken volstrekt uniek). Dat de eigenaar er daarmee kan doen wat hij wil, is gelukkig wettelijk ingeperkt, zeker in dit geval, want hij wil het slopen.Waarbij een onvervangbare erfenis zou verdwijnen. Hoe je ook denkt over het katholieke geloof, of welk geloof dan ook, (ik vind bv dat ook nazi-architektuur bewaard moet blijven, allemaal aspekten van de menselijke geest)het is ons verleden, bouw je eigen vedische gebouwen maar ergens anders, desnoods ernaast, maar respekteer het gebouwde erfgoed, want zonder tastbaar verleden zijn wij gedoemd tot leven in een karakterarme omgeving.

 6. Graag wil ik alle lezers van de artikelen “Einde Sankt Ludwig nog lang niet in zicht” en “Procedures te traag om verval Sankt Ludwig te stuiten” en iedereen die op deze artikelen heeft gereageerd uitnodigen voor een

  “WANDELING RONDOM RIJKSMONUMENT ST. LUDWIG TE VLODROP-STATION”.

  Dit jaar vinden de wandelingen ook weer plaats op de laatste zondag van het jaar en wel op de zondagen 30 september 2012, 28 oktober 2012, 25 november 2012 en 30 december 2012.

  De wandelingen worden georganiseerd door de Samenwerkende Nederlandse en Duitse belangenorganisaties voor behoud en herstel van Rijksmonument Klooster St. Ludwig Vlodrop-Station.

  Voorafgaand aan de wandeling wordt er in Café Van Kempen, Station 20, 6063 NP te Vlodrop om 10:00 uur een Power Point Presentatie vertoond waarin de geschiedenis van St. Ludwig tot op de dag van vandaag nader zal worden belicht.

  Vertrek wandeling : 10:30 uur.
  Verzamelen op de parkeerplaats voor Café Van Kempen. De wandeling (duur 1,5 à 2 uur) gaat onder alle weersomstandigheden door.
  De deelnemers zullen uitgebreid worden geïnformeerd over dit voor Nederland unieke rijksmonument. Er zal ook de nodige aandacht worden besteed aan wat de gemeentelijke en provinciale politiek zoal nalaten te doen voor het gewenste behoud.

  Ondanks dat door de Raad van State interessante uitspraken zijn gedaan inzake de definitieve rijksmonumentenstatus van St. Ludwig en de door sterke verwaarlozing ontstane schade aan het rijksmonument St. Ludwig is de gemeente Roerdalen voornemens om voor de derde keer een omgevingsvergunning sloop te verlenen.

  Verder bestaat de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij de Sympathisantenkring van het rijksmonument St. Ludwig.
  Deelname is geheel gratis.

  ’s Middags bestaat tevens de mogelijkheid om deel te nemen aan een :

  “RONDLEIDING OP DE MERU”

  Om 13:30 uur of om 15:00 uur bent u van harte welkom op de rondleiding bij de MERU.

  Adres : Station 24, 6063 NP Vlodrop

  Tijdens de 1,5 uur durende rondleiding wordt uiteen gezet wat de MERU (Maharishi European Research University ) precies doet, wat de achtergronden zijn en wat de toekomstplannen zijn. U krijgt o.a. voorbeelden te zien van de Vedische bouwkunde. En u hebt volop de gelegenheid uw vragen te stellen. De rondleiding op zondag is gratis.

  Voor mensen die van ver komen is het goed om te weten dat in de directe omgeving waar de wandeling en de rondleiding plaatsvinden enkele hotels en restaurants zijn gelegen.

  Heeft u nog vragen over de “WANDELING RONDOM RIJKSMONUMENT ST. LUDWIG TE VLODROP-STATION” dan kunt u altijd contact opnemen met de Stichting Burgercomité St. Ludwig via stichting-burgercomite-st-ludwig@hotmail.com

  In de hoop u tijdens één van de komende wandelingen te mogen begroeten, verblijf ik met,

  Vriendelijke groeten,

  Namens de Stichting Burgercomité St. Ludwig,

  A.J.H. op de Kamp,
  voorzitter.

 7. Pingback: Raad van State mag monumenten niet vogelvrij verklaren « Monumentje!

 8. Pingback: Laatste kans voor Limburgs klooster Hoogcruts « Monumentje!

 9. Ik vraag mij eigenlijk af waar deze mensen de bouvergunningen van krijgen, als ze die wel hebben waar ik mijn twijfels aan heb,aangezien je op de Vlodroper statie nog geen vergunnuing krijgt om een carpoort te zetten aangezien het in ee natuurgebied ligt. Voor mij doet het er helemaal niet toe of het klooster wordt gesloopt of niet maar deze organisatie zal ik het maar noemen, moet zich eens erbij neerleggen dat ze zich ook aan de regels moet houden zoals iedereen in Nederland en zolang er de beslissing is genomen dat ze het klooster in stand moeten houden zullen ze zich hieraan moeten houden totdat er een andere beslissing genomen wordt. Deze onzin krijg je als gewone burger niet klaar gespeeld. Gewoon het land uit ermee.

 10. Wat de sloop betreft ben ik het met je eens, sterker nog ik denk dat de MERU hier zelf ook mee in de maag zit. Als ze het over zouden kunnen doen weet ik zeker dat de sloophamer niet nogmaals gehanteerd zou worden, voor de MERU heeft dit ook alleen maar negatief gevolg gehad. Zover ik weet gaat de MERU professioneel om met de overheid (gemeente, provincie e.d.) dat ze geen boodschap hebben aan de tegenpartijen kan ik begrijpen, zou ik ook niet hebben indien ik een dergelijk conflict had. Ze hebben nooit gevraagd om de bemoeienis van deze partijen dus hebben ze mijns inziens dan ook geen verantwoording naar die partijen toe. Dat ze de houding “de overheid pest ons” zouden hebben is volgens mij dan ook niet waar (waar baseer je dit op als ik vragen mag?), dat ze die houding naar de tegenpartijen hebben kan ik begrijpen, vooral vanwege de vaak denigrerende toon.

  De sloop is ook niet de kern van het verhaal, indien dit niet was gebeurt dan zou de discussie sloop of niet ook bestaan en zou er evengoed weer een sloopvergunning zijn aangevraagd. Toen ze eind jaren 80 het gebouw kochten (nota benen van de staat!!) was het geen rijksmonument. Dat er dingen behouden moet worden ben ik zeker voor maar de manier waarop dit in ons land tot stand wordt gebracht stuit mij tegen de borst. Je koopt een gebouw en jarenlater wordt dit opeens tot rijksmonument gebombardeerd en heb je van de ene op de andere dag niks meer te zeggen over je eigendom, dat vind ik niet kunnen. Stel je hebt ooit een oude auto gekocht en jarenlater voldoet deze niet meer aan je wensen. In de tussenliggende jaren is de situatie zo verandert dat je een nieuwe auto kunt permitteren. De oude auto wil je laten afvoeren naar de sloop. Opeens zijn er patijen die jouw oude auto bestempelen tot klassieker/oldtimer en zijn van mening dat deze bewaard moet blijven en wordt je verplicht deze te onderhouden (wat je dus geld gaat kosten) en heb je als eigenaar opeens niks meer te zeggen over je eigendom. In principe is dit het zelfde en ik weet zeker dat het merendeel van Nederland moord en brand zou schreeuwen als dit hun zou overkomen.
  Daarbij speelt het voor mijn mening ook nog mee dat er jarenlang niet naar het gebouw is omgekeken toen het leeg heeft gestaan (dus voordat de MERU het kocht) Het zelfde als het klooster momenteel in Sittard (en discussiëren of het ene gebouw meer bijzonder is of niet doe ik niet want ten tijde van de aankoop was Sankt Ludwig ook geen monument) Er komen nog genoeg gelijkwaardige gebouwen vrij in de toekomst dus laat men zich daarop concentreren op het moment dat zo’n gebouw nog geen nieuwe eigenaar heeft en het nog in aanmerking komt voor herbestemming. De MERU wil Sankt Ludwig niet behouden (en is niet van plan het complex te verlaten, wat hun goed recht is dus herbestemming is niet aan de orde) de tegenpartijen willen het behouden dus volgens mij is dan een oplossing waar iedereen tevreden mee is onmogelijk …. Welke optie zou jij dan kunnen bedenken waar iedereen tevreden mee zou zijn?

  De MERU is ook van economisch belang voor deze regio en dat vind ik ook belangrijk, vooral in deze tijden. Momenteel is Vlodrop het middelpunt van hun organisatie en indien nieuwbouw kan plaatsvinden (wat ook veel werkgelegenheid verschaft) zal dit ook zo blijven. Kan deze nieuwbouw niet plaatsvinden dan zullen ze noodgedwongen zaken moeten verplaatsen waardoor Vlodrop nog maar een dependance zal zijn wat economisch negatief is voor de regio. En zoals ik al zei, ik persoonlijk vind dit ook belangrijk.

  Als er gesloopt mag worden zullen er zeker verliezers zijn, namelijk iedereen die het graag wil behouden, maar als er niet gesloopt mag worden zullen er alleen maar verliezers zijn. MERU zal het complex nooit verkopen, wat hun goed recht is (mede omdat er al een gedeelte nieuwbouw staat) dus herbestemming is niet aan de orde. Ja het blijft behouden maar niemand zal er wat aan hebben. Stel dat de MERU de poorten sluit voor publiek dan zou zelfs niemand het gebouw meer kunnen zien (of je moet een vliegtuigje kopen). Dus als er gekozen moet worden tussen een paar verliezers of alleen maar verliezers is het mijn mening dat je dan maar voor een paar verliezers moet kiezen.

 11. ‘Vedisch’ komt van ‘Veda’, hetgeen Sanskriet is voor een religieus, theologisch weten. Een stichting die op basis hiervan opereert, kun je dus met gemak een religieuze groep noemen. Dat het pand in 1997 in minstens redelijke staat was, baseer ik op gegevens van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Tot zover mijn huiswerk.

  Overigens vind ik de precieze typering in mijn blogbericht van stichting Meru niet de kern van het probleem, dus geen gewelles-nietes, svp.

  • Veda’s zijn oude geschriften, wat Maharishi o.a. deed is de overeenkomsten aanduiden in deze geschriften en de huidige wetenschap (o.a. quantumfysica) en bepaalde aspecten hieruit nemen, dat wil nog niet zeggen dat je dan een religieuze groepering bent. Het is een levenswijze wat deze mensen hebben en ze kunnen zelf bepalen in hoeverre ze bepaalde dingen in hun leven willen implementeren. Bij de MERU zijn er bijvoorbeeld ook mensen die kerstmis e.d. vieren. De mensen uit India vieren weer hun eigen feestdagen en samen hebben ze een bepaalde levenswijze dus religieuze groep is niet van toepassing op de MERU. Zo is het merendeel ook vegetarisch maar dat wil niet zeggen dat dit een wet is binnen de MERU (of TM in het algemeen)
   Maar de tegenstanders gebruiken dit allemaal op denigrerende wijze. Zoals de tekst in jouw artikel; “Het staat onvoldoende gericht naar het magische oosten, de leylijnen onder het gebouw lopen niet helemaal recht of de aardstralen schitteren er niet hard genoeg” Je schrijf zelf al dat het er allemaal niet toe doet, dan vraag ik me af waarom je het dan wel in je artikel schrijft. Het zelfde als Op de kamp een link op zijn website plaatst van de docu “David want to fly”, behoort inderdaad allemaal niet tot de kern van het probleem maar jullie betrekken het er zelf bij door erover te schrijven. De gemiddelde mens begrijpt (helaas) niet wat de MERU doet en zijn ze daardoor een vreemde eend in de bijt wat door de tegenstanders vaak aangegrepen wordt om er denigrerend over te spreken. Kijk met z’n allen maar eens naar een docu als “what the bleep do we know” of “what the bleep down the rabbit hole” (gewoon te vinden op Youtube waarin quantumfysica wordt uitgelegd door wetenschappers) misschien dat jullie dan meer begrip kunnen opbrengen voor de zaken die de MERU doet.

   Wat de staat van het pand betreft in 1997; in redelijke staat is heel wat anders dan uitstekende staat (wat in je artikel staat)

   • Ik gun iedereen zijn eigen levensvisie, maar als een zichzelf maatschappelijk betrokken vindende stichting als Meru willens en wetens de slopershamer in een rijksmonument zet en vervolgens de vermoorde onschuld gaat zitten spelen, dan word ik inderdaad een beetje denigrerend, ja. Dit is een weblog, geschreven met betrokkenheid met cultureel erfgoed en niet de nieuwsdienst van het ANP.

    Hoe dan ook, voor 1997 stond het gebouw nog gewoon overeind en nu zijn er grote gaten in te zien. Monumentale waarden die onherstelbaar zijn beschadigd. MINSTENS in redelijke staat is in elk geval een veel betere staat dan half gesloopt.

    Rijksmonumenten worden aangewezen zonder aanziens des persoons, dus de houding van ‘De Nederlandse overheid pest ons, want wij zijn anders’ past een professionele stichting als Meru niet. Ze zou beter met de overheid en andere betrokken partijen om tafel kunnen gaan zitten om samen een oplossing te kunnen vinden waar iedereen tevreden mee is.

 12. Wist u dat er een burgercomité is dat al ruim 15 jaar strijdt voor het behoud, de restauratie en het zoeken naar een passende herbestemming voor dit voor Nederland unieke rijksmonument. In het begin middels overleg met eigenaar en overheden maar later (noodgedwongen) steeds meer middels juridische procedures en dit niet zonder succes. Kijk ook eens op http://www.st-ludwig.nl .

  • Als ik het woord “herbestemming” lees vind ik dit een vorm van arrogantie. De MERU is geenszins van plan om het complex te verkopen dus wat nou herbestemming? Jullie hadden met z’n allen jaren geleden het complex kunnen kopen toen het jaren leeg heeft gestaan en de staat het aan de straatstenen niet kwijt werd, maar dan hoor je niemand. Dan heb ik het nog eens over het feit dat de staat zelf eigenaar is geweest, als het zo’n bijzonder gebouw is hadden ze het niet moeten verkopen maar moeten overdragen aan 1 of andere stichting die voor behoud zou zorgen, maar zo zijn we in Nederland, wachten tot iemand anders eigenaar is en dan gaan zeuren over tal van zaken.
   Er komen de komende jaren nog genoeg van zo’n gebouwen vrij dus gaan jullie maar vast allemaal sparen kunnen jullie zelf zo’n gebouw kopen. Maar dat zal niet gebeuren want het enige wat jullie kunnen is bemoeien met andermans zaken.

 13. In 1997 was het gebouw in uitstekende staat???? Het zou (ook toen) een vermogen kosten om het gebouw op te knappen naar de huidige leefomstandigheden. Voor het zelfde geld kan de MERU een deel van haar nieuwbouwplannen realiseren, logisch dat ze dan liever nieuwbouw hebben. Als het zo’n bijzonder gebouw is had de staat het nooit moeten verkopen maar daar zijn we goed in in Nederland, snel verkopen aan particulier en dan monument maken.
  De MERU is trouwens geen religieuze groep dus doe je huiswerk beter zou ik zeggen!!

 14. Pingback: Opinie: Procedures te traag om verval Sankt Ludwig te stuiten

  • Als ik lees wat Rob zoal schrijft dan moet hij wel een Maharishi-adept zijn.

   Het rijksmonument St. Ludwig is uniek voor Nederland en niet te vergelijken met alle andere kloosters en kerken die momenteel leegstaan of leeg komen te staan.

   Als je kijkt wat rondom het rijksmonument St. Ludwig is gebouwd dan schieten de tranen in je ogen.
   Moet dit Vedische architectuur heten ? Wat houdt dit nu eigenlijk precies in ?

   Ik heb een keer met een rondleiding over de zogenaamde campus van de Vedische Universiteit meegelopen. Als je enigszins bouwkundig bent onderlegd dan kun je zien dat de architectonische en bouwkundige kwaliteit van de nieuwe gebouwen en bouwwerken op dit terrein zeer pover is.

   Deze Vedische architectuur gaat zeker geen 100 jaar mee dit in tegenstelling tot de degelijke baksteenarchitectuur van het rijksmonument St. Ludwig.

   Ik heb groot respect voor de Stichting Burgercomité St. Ludwig en hoop dat deze stichting nog lang doorgaat met hun acties voor het behoud, herstel en herbestemming van dit unieke rijksmonument.

   • Lekker makkelijk om te roepen dat St. Ludwig zo uniek is en niet te vergelijken is met andere kloosters. Zeker op de zelfde feiten gebaseerd als het roepen dat ik Maharishi-adept ben (heb nog nooit in mijn leven gemediteerd en ben ook niet van plan dit te gaan doen)
    Het gaat er zich niet om wat jij mooi vind, het gaat er zich om dat St. Ludwig jarenlang leeg heeft gestaan en de staat het aan de straatstenen niet kwijt werd. Zelfde als nu in Sittard. Daar zullen jullie over een paar jaar ook wel moord en brand staan te schreeuwen als het gesloopt gaat worden. Dus zou zeggen niet zoveel praatjes achteraf en zet je nu in voor een gebouw dat nog geen nieuwe eigenaar heeft.

Reageer!

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s