Einde Sankt Ludwig nog lang niet in zicht

Kolleg Sankt Ludwig achter zeildoek

Valt het doek?

Ik ga toch nog even verder over Kolleg Sankt Ludwig bij Roermond. Gisteren schreef ik dat het doek lijkt te vallen voor het immense kloostercomplex. Misschien is dat nog voorbarig. Hoe zit het nou precies?

Het gebouw behoort met gebieden er omheen tot stichting Meru, een esoterische beweging. Die willen het afbreken. Het is echter rijksmonument. Voor de derde keer heeft de gemeente Roerdalen besloten dat het klooster gesloopt kan worden.

Concept

Maar dat is nog maar een concept-besluit. Tegenstanders kunnen nog altijd bezwaar indienen. De stichting Burgercomité Sankt Ludwig, die al jaren strijdt voor het behoud van het complex, zal dat zeker doen.

“Onze stichting zal zich blijven verzetten tegen dit concept-besluit, maar ook tegen de uiteindelijke definitieve sloopvergunning en zal samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en andere (landelijke) monumentenorganisaties zeker doorgaan tot aan de Raad van State, het hoogste rechtscollege in Nederland”, reageert voorzitter A. op den Kamp van het burgercomité op de site Binnenlandsbestuur.nl.

Vernietigd

Dit college heeft al twee keer eerder  verstrekte sloopvergunningen vernietigd. Op de Kamp: “Dit zal naar onze overtuiging zeker ook met de derde sloopvergunning op grond van de Monumentenwet 1988 gebeuren!” Dat duurt zeker nog wel tot 2014. Tot die tijd zal niemand een hand mogen uitsteken naar het kloostergebouw, al heeft Meru zich in het verleden daar wel eens wat minder van aangetrokken.

Het comité vindt in elk geval het Cuypers-genootschap aan zijn zijde. De gemeente Roerdalen wil duidelijk van het pand en het dossier af. Als de Raad van State haar gelijk geeft, zijn rijksmonumenten vogelvrij. Wat is een plaatsing op de lijst waard als het besluit luidt: “Rijksmonumenten mogen niet worden afgebroken, tenzij je ze af wil breken”?

Gezeur

Alleen daarom al zal de raad Roerdalen geen gelijk kunnen geven. De gemeentebestuurders hebben het besluit tegen beter weten in genomen, zo lijkt het. En waarom? Waarschijnlijk zijn ze het gezeur en het hoofdpijndossier gewoon beu. Intussen stort Kolleg Sankt Ludwig vanzelf wel weer verder in als het zo lang doorgaat. Als Meru lang genoeg door blijft mediteren, krijgt deze stichting zo vanzelf wel haar zin.

Lees ook: Procedures te traag om verval Sankt Ludwig te stuiten

Foto: Wikimedia

33 thoughts on “Einde Sankt Ludwig nog lang niet in zicht

 1. Pingback: Burgercomité Sankt Ludwig: wij streden voor de goede zaak | Monumentje!

 2. Pingback: ‘We kunnen nooit meer wat met Kolleg Sankt Ludwig’ « Monumentje!

 3. Pingback: Het heikele punt van 2012: Kolleg Sankt Ludwig « Monumentje!

 4. Pingback: Monumentjes meest gelezen berichten van 2012 « Monumentje!

 5. Pingback: Einde Sankt Ludwig met pijn in het hart stapje dichterbij « Monumentje!

 6. Pingback: Kapel Sankt Ludwig heeft wél toekomst « Monumentje!

 7. Graag wil ik alle lezers van de artikelen “Einde Sankt Ludwig nog lang niet in zicht” en “Procedures te traag om verval Sankt Ludwig te stuiten” en iedereen die op deze artikelen heeft gereageerd uitnodigen voor een

  “WANDELING RONDOM RIJKSMONUMENT ST. LUDWIG TE VLODROP-STATION”.

  Dit jaar vinden de wandelingen ook weer plaats op de laatste zondag van het jaar en wel op de zondagen 30 september 2012, 28 oktober 2012, 25 november 2012 en 30 december 2012.

  De wandelingen worden georganiseerd door de Samenwerkende Nederlandse en Duitse belangenorganisaties voor behoud en herstel van Rijksmonument Klooster St. Ludwig Vlodrop-Station.

  Voorafgaand aan de wandeling wordt er in Café Van Kempen, Station 20, 6063 NP te Vlodrop om 10:00 uur een Power Point Presentatie vertoond waarin de geschiedenis van St. Ludwig tot op de dag van vandaag nader zal worden belicht.

  Vertrek wandeling : 10:30 uur.
  Verzamelen op de parkeerplaats voor Café Van Kempen. De wandeling (duur 1,5 à 2 uur) gaat onder alle weersomstandigheden door.
  De deelnemers zullen uitgebreid worden geïnformeerd over dit voor Nederland unieke rijksmonument. Er zal ook de nodige aandacht worden besteed aan wat de gemeentelijke en provinciale politiek zoal nalaten te doen voor het gewenste behoud.

  Ondanks dat door de Raad van State interessante uitspraken zijn gedaan inzake de definitieve rijksmonumentenstatus van St. Ludwig en de door sterke verwaarlozing ontstane schade aan het rijksmonument St. Ludwig is de gemeente Roerdalen voornemens om voor de derde keer een omgevingsvergunning sloop te verlenen.

  Verder bestaat de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij de Sympathisantenkring van het rijksmonument St. Ludwig.
  Deelname is geheel gratis.

  ’s Middags bestaat tevens de mogelijkheid om deel te nemen aan een :

  “RONDLEIDING OP DE MERU”

  Om 13:30 uur of om 15:00 uur bent u van harte welkom op de rondleiding bij de MERU.

  Adres : Station 24, 6063 NP Vlodrop

  Tijdens de 1,5 uur durende rondleiding wordt uiteen gezet wat de MERU (Maharishi European Research University ) precies doet, wat de achtergronden zijn en wat de toekomstplannen zijn. U krijgt o.a. voorbeelden te zien van de Vedische bouwkunde. En u hebt volop de gelegenheid uw vragen te stellen. De rondleiding op zondag is gratis.

  Voor mensen die van ver komen is het goed om te weten dat in de directe omgeving waar de wandeling en de rondleiding plaatsvinden enkele hotels en restaurants zijn gelegen.

  Heeft u nog vragen over de “WANDELING RONDOM RIJKSMONUMENT ST. LUDWIG TE VLODROP-STATION” dan kunt u altijd contact opnemen met de Stichting Burgercomité St. Ludwig via stichting-burgercomite-st-ludwig@hotmail.com

  In de hoop u tijdens één van de komende wandelingen te mogen begroeten, verblijf ik met,

  Vriendelijke groeten,

  Namens de Stichting Burgercomité St. Ludwig,

  A.J.H. op de Kamp,
  voorzitter.

 8. Op de kamp doet ook hier weer aan het verdachtmaken van zijn tegenstanders inclusief mensen van de MERU dat is de kern van zijn betoog. Op de kamps verhaal voor behoud van het gebouw bestaat uit broddelwerk en gelegenheidsargumenten.

 9. Maandag 24 september 2012
  Door: A.J.H. op de Kamp, voorzitter Stichting Burgercomité St. Ludwig.
  Ik heb ook gekeken naar de uitzending van vanavond. “De slag om (St. Ludwig in) Nederland”.
  De VPRO heeft meer dan een half uur opnames gemaakt van een interview met mij.
  Nog geen minuut van deze opnames werden in de uitzending meegenomen.
  Dat is ook geen criterium voor een goede uitzending. Toch vind ik dit heel opmerkelijk.
  Een criterium om een evenwichtig verhaal aan de kijker te tonen, is het volgende.
  Diverse sprekers zijn geïnterviewd. Ieder deed uitgebreid zijn verhaal.
  Het is dan de opdracht, lijkt mij, van de programmamakers om die meningen eerlijk tegenover elkaar te zetten.
  Door de vertegenwoordiger van MERU en de heer van de Woud werden pertinente onwaarheden verteld. Die onwaarheden heb ik in het interview duidelijk weerlegd.
  Waarom werden die niet uitgezonden???

  – MERU heeft het gebouw absoluut niet zonder beperkingen van de overheid gekocht.
  St. Ludwig genoot wel degelijk al een bescherming toen de MERU het pand in 1984 in haar bezit kreeg.
  In het Bestemmingsplan St. Ludwig uit 1983 staat duidelijk beschreven dat in ieder geval de gevels en torens beschermd werden, dat er maar minimaal bijgebouwd mocht worden en dat er binnen in het gebouw ook diverse ruimten niet gewijzigd mochten worden.
  Sinds 1989 reeds werd St. Ludwig in het (Landelijk georganiseerde) Monumenten Inventarisatie Project (MIP) aangemerkt als belangrijk potentieel monument. Het (eveneens landelijke) Monumenten Selectie Project (MSP) zou rond 2002 worden afgerond.
  Omdat St. Ludwig in 1996 door een door de gemeente afgegeven sloopvergunning concreet werd bedreigd, vroegen de Heemkundevereniging en het Cuypersgenootschap een zogenaamde voorbescherming aan. Dit geheel volgens de regel van de monumentenwet.
  De procedure werd toen niet verkort uitgevoerd, doch enkel voor St. Ludwig naar voren gehaald. Alle stappen werden even zorgvuldig uitgevoerd, als dat dit zonder dreiging van sloop zou zijn gedaan. Dit is een opgenomen regel in de wet, om te voorkomen dat een eigenaar vele jaren moet wachten op een besluit.
  Het is dus onjuist, dat de Heemkundevereniging en het Cuypersgenootschap “binnen no time” (in 1997) het St. Ludwigklooster op de Monumentenlijst wisten te lobbyen.
  St. Ludwig stond reeds in 1989 op de concept-Monumentenlijst; het MIP.
  – Dat niemand het gebouw wilde hebben en de overheid het aan de straatstenen niet kwijt werd, klopt pertinent niet. De overheid kon het pand zelf niet gaan exploiteren als politie en/of douaneopleidingsinstituut(met schietbanen) omdat een andere ‘tak’ van diezelfde overheid het omliggende Meinweggebied tot nationaal park en stiltegebied wilde omvormen. (Dit gebeurde dan ook rond 1995). In 1979, toen de overheid het pand kocht, was daarvan nog geen sprake.
  Het pand werd in de zomer van 1984 te koop aangeboden en in het najaar van 1984 aan MERU verkocht. Naast MERU waren er toen meerdere geïnteresseerden.
  – De uitspraak van de RvS op woensdag 12 sept. 2001 (de dag na nine eleven) was overduidelijk. Toch twijfelden de bij de uitspraak in Den Haag aanwezige vertegenwoordigers van MERU even. Ze vroegen verduidelijking; waarop een van de staatsraden duidelijk antwoordde: “U mag niet slopen”. (Ook onze stichting had, omdat de sloopbeulen al klaar stonden, voor alle zekerheid een afgevaardigde naar Den Haag gestuurd). De uitspraak van de heer Rieter: “Dat iedereen dacht dat we gewonnen hadden” is dus pertinent onjuist.
  – Dat de sloopbeulen 20 minuten hun werk hebben gedaan is onjuist.
  Dit was ruim een uur. Waarom? Het gehele bestuur van MERU zat op dat moment in de zaal bij de uitspraak van de RvS. Bij zo’n uitspraak mag je persoonlijk aanwezig zijn, doch het hoeft niet. Na een kwartier staat de uitspraak op internet en de volgende dag ligt de uitspraak in je brievenbus. Een vertegenwoordiger was dus voldoende geweest. Op de MERU campus was dus niemand aanwezig die de verantwoording kon dragen. De heer Rieter, die later door de rechtbank in Den Bosch werd veroordeeld voor dit misdrijf, werd tijdens de zittingen op die rechtbank als ‘armlastige vrijwilliger’ van de organisatie betiteld. (Het woord Misdrijf is niet onze keuze. Dit woord is overgenomen uit de Monumentenwet. Het onrechtmatig slopen van een rijksmonument is een misdrijf).
  Bij de gemeente Roerdalen was op dat moment ook geen verantwoordelijke te bekennen. Noch een lid van B&W, noch een verantwoordelijke ambtenaar……. Toeval???
  Het was in elk geval voor ons als stichting Burgercomité St. Ludwig een hele klus om te regelen dat die sloop werd stilgelegd. Hectische uurtjes!!! Ook al hadden we ons goed voorbereid, door in den Haag aanwezig te zijn, op ons eigen kantoor in Vlodrop, bij het gemeentehuis in Herkenbosch en bij St. Ludwig op Vlodrop – Station.
  – De stelling dat ”Vriend en vijand het erover eens is dat je met dit gebouw geen kant op kan” is onjuist. De heer van de Woud (architectuurhistoricus) en MERU vinden dit. Althans dat beweren ze. Belangenorganisatie, de rijksdienst, maar ook vele monumenten deskundigen en architecten zien wel degelijk mogelijkheden voor herstel en herbestemming. Het is maar wat je ervan wil maken. Dat MERU dit beweert is nog te begrijpen, doch dat de heer van de Woud dit zegt is opmerkelijk. Hij was namelijk jarenlang een belangrijk lid en/of adviseur van het Cuypersgenootschap. Aldaar herkent men hem niet meer in zijn opvattingen betreffende St. Ludwig….. Het is op z’n minst gezegd niet fair om in deze zaak het Cuypersgenootschap als “hindermacht” te betitelen.
  Het lijkt er al jaren op, dat deze man door MERU is ingehuurd om als deskundige namens hen op te treden en dingen te vertellen die MERU hem voor dicteert.
  Tijdens de diverse rechtszaken bij rechtbank en RvS werden de pleidooien van hem steeds opnieuw naar de prullenbak verwezen.
  – De heer van der Woud beweert e.e.a. over de monumentale waarden die naar zijn mening St. Ludwig niet zou hebben. Dat mag hij beweren. Verstandig is dit echter niet. De verschillen in opvattingen tussen de voor- en tegenstanders van behoud werden 3 maal aan de rechtbank en 3 maal aan de RvS voorgelegd. Zes!!! maal werden de voorstanders voor behoud in het gelijk gesteld…..
  – De MERU had op 12 september 2001 niet mogen slopen, ook al had de RvS een voor hun positieve uitspraak gedaan. Dit enkel om het feit dat de gemeente een uitgebreid voorwaardenpakket in de sloopvergunning had opgenomen. Aan al die voorwaarden had MERU op dat moment nog niet voldaan. De gemeente Roerdalen zelf had MURU dus nooit mogen toestaan om die sloopbeulen te plaatsen. Men zou toch nog niet mogen slopen.
  Wij hadden de gemeente mondeling én schriftelijk verzocht om die sloopbeulen te laten verwijderen. De gemeente vond dit niet nodig…..
  – Dhr. Rieter van MERU geeft aan 20 miljoen euro armer te zijn geworden door alle procedures en oponthoud. Dat kunnen we aannemen of niet.
  Feit is wél: Het bestemmingsplan dat nieuwbouw op het terrein mogelijk maakt, voorziet overduidelijk in een passage, dat dit zowel mét alsook zonder St. Ludwig kan.
  MERU, ondersteund door de gemeente Roerdalen, handelt alsof St. Ludwig er al niet meer staat. Op die manier vraag je om problemen. Je bouwt dan zelf de mislukking in!
  Roerdalen geeft zelfs bouwvergunningen af terwijl men goed weet dat MERU daardoor in de problemen komt wanneer St. Ludwig niet mag worden gesloopt.
  Recent is weer een vergunning voor de bouw van een expositietoren (30 meter hoog; en binnen de contouren van het Nationale park) afgegeven. De plek waar deze toren zal worden gebouwd is geen geschikte plek wanneer St. Ludwig moet blijven bestaan.
  MERU heeft al enkele keren aangegeven dat het oude gebouw niet meer past tussen alle nieuwbouw! Is dit niet de omgekeerde wereld?
  De stichting Burgercomité St. Ludwig heeft sinds 1997 diverse oplossingen aandragen (o.a. tijdens de Mediation onder leiding van prof. Alex Brenninkmeijer, de huidige nationale ombudsman). MERU wilde en wil daarvan niet weten, omdat er dan een plek voor St. Ludwig mogelijk blijft.
  – Volgens de voice-over tijdens de uitzending zou het: “ zomaar nóg eens 16 jaar kunnen duren, omdat alles weer opnieuw begint”.
  Ook dit is onjuist. Wanneer MERU in het ongelijk wordt gesteld door de RvS (verwachting 2014), dan geldt vanaf dezelfde dag de last onder dwangsom die de gemeente heeft opgelegd. Momenteel is die last opgeschort tot de uitspraak.
  MERU rest dan niets anders dan te starten met herstel.
  Is MERU daartoe naar eigen zeggen : “niet gemotiveerd” dan wordt dit karwei op hun kosten uitgevoerd. Kan MERU dan niet betalen, dan gelden daarvoor in Nederland regels en wetten.
  Wanneer dit een bedrijf in Nederland overkomt, dan gaat het failliet.
  Gebeurt dit een particulier, dan worden zijn huis en bezittingen verkocht.

  Sorry, dat dit zo’n lang verhaal is geworden. Ik hecht er echter waarde aan dat; om met de woorden van de heer van der Woud te spreken: “Vriend en vijand” weten hoe het echt zit.
  Voor meer informatie: zie http://WWW.ST-LUDWG.NL

  • Als je een half uur gepraat hebt en ze zenden maar 1 minuut uit dan heb je misschien in dat half uur niet veel zinnigs gezegd.
   Als dit een tv uitzending was dan was uit bovenstaand verhaal waarschijnlijk ook maar 1 regel geplaatst.

   • Beste Kay en Rob,

    Ik las net op de kabelkrant van http://www.or6.nl dat er komende zondag, 30 september 2012, een wandeling zal plaatsvinden rondom het rijksmonument St. Ludwig.
    Kom eens achter dat beeldscherm vandaan en wandel mee om tijdens deze wandeling met open vizier te discussiëren met de voorstanders voor behoud van het rijksmonument St. Ludwig.
    ’s Middags kunnen jullie dan ook nog met Gerard Rieter meelopen en de Vedische nieuwbouwplannen bewonderen.

   • Beste heer Biermans,
    Ik wil best achter mijn beeldscherm vandaan komen want ik zal me er zeker niet achter verschuilen maar ik heb geen behoefte om tegen een hele groep in te gaan, dat worden ongecontroleerde discussies. Mocht iemand me persoonlijk uitnodigen om erover te discussiëren dan zal ik hier zeker op ingaan. Dus mocht u ook achter u beeldscherm vandaan willen komen dan ga ik graag de discussie met u aan.

  • De uitzending “Slag om Nederland” heb ik vanavond ook gezien.
   Het merendeel van de tijd was diegene aan het woord die op 12 september 2001 de opdracht gaf tot de illegale sloop. En met droge ogen beweert hij voor de camera dat het toen een misverstand was. Volgens mij heet het niet vertellen van de waarheid gewoon liegen !
   En wat wauwelde die Van der Woud na wat de journalist hem voorkauwde. Als dat een deskundige moet zijn ? Zo ken ik er nog een paar !
   Jammer dat de gemeente Roerdalen niet optrad in deze uitzending. De verantwoordelijk wethouder die nogal media-geil is had ook nog een mooie duit in het zakje van de Maharishi-organisatie kunnen doen.
   Al met al vond ik het een zeer matige uitzending die geen objectief beeld geeft van de huidige situatie. Duidelijk een gemiste kans !

   • Dat is het enige wat jullie kunnen roepen “illegale sloop”, Wat als er toen niet gesloopt was? Dan was de kern van de zaak nog steeds het zelfde geweest en de uitzending ook. En volgens mij is Van der Woud het meeste aan het woord geweest en niet degene die jij beschrijft en omdat deze deskundige niet met jullie eens is dan is het wauwelen en is hij opeens geen deskundige? De uitzending is ook opeens matig en niet objectief omdat deze niet overeenkomt met jullie zienswijze? …. hahahaha redenering van een klein kind

 10. Dhr. Dubbelaar geeft het al mooi weer; “het grote stuwmeer aan leegkomende rijksmonumentale kerken”… Niet alles kan bewaard blijven dus steek jullie energie in panden die nog voor herbestemming in aanmerking komen. De MERU zal het complex nooit verkopen dus er valt niks her te bestemmen. Het klooster renoveren naar de huidige leefomstandigheden kost een vermogen. Voor dat zelfde geld heeft de MERU ook nieuwbouw wat aan al hun wensen voldoet. Dat mensen zich maar eens afvragen wat ze zelf zouden doen in zo’n situatie. Stel je koopt een huis waar je lange tijd in woont, op een gegeven moment heb je de financiën om je huis te verbouwen en al je woonwensen te realiseren. Opeens bemoeien zich andere mensen met jouw eigendom en besluiten dat het een monument wordt, opeens heb je niks meer te zeggen over je eigendom en moet je de oude zooi maar op gaan knappen omdat andere het willen behouden. Het gebouw heeft jarenlang leeg gestaan, niemand wilde het hebben. Wat denk je wat er zou gebeuren als het nu leeg zou staan in deze tijden? Herbestemming roepen de tegenstanders dan, ja op papier misschien maar iedereen weet dat dit in deze tijd onrealistisch is. Dus steek jullie energie in de panden die nog wel in aanmerking komen voor herbestemming. Hoe zit het trouwens met het klooster in Sittard? http://www.l1.nl/nieuws/178200-stichting-blijft- … en zo’n berichten zullen we in te toekomst nog heel veel tegenkomen. Nogmaals je kunt niet alles behouden en wat behouden kan worden kost de belastingbetaler al genoeg geld. De MERU kost de belastingbetaler geen euro, sterker nog het levert alleen maar geld op, vooral als de nieuwbouw er zou komen. Jullie roepen ook allemaal dat dit al zolang duurt. Dit komt natuurlijk doordat jullie nu tenminste eens een tegenstander hebben die kapitaalkrachtig genoeg is om tegen deze waanzin in te gaan. Een gewone particulier hadden jullie allang kapot geprocedeerd om jullie zin door te drijven.

 11. Pingback: Blog: 'Einde Sankt Ludwig nog lang niet in zicht'

  • Was er dan geen sprake van illegale sloop ? En wat is nu precies de kern van de zaak ? Dat een eigenaar die een misdrijf begaat en na jaren van procederen uiteindelijk door een gemeente zonder ruggegraat wordt beloond met een (derde !!!) sloopvergunning ? Wat dat betreft is de gemeente Roerdalen uniek in Nederland net zoals het rijksmonument St. Ludwig uniek is in Nederland.
   Trouwens in tegenstelling tot Van der Woud zijn er een heleboel architecten, bouw- en kunsthistorici die St. Ludwig wel de moeite van het behouden waard vinden en dat dit complex wel degelijk op de rijksmonumentenlijst thuishoort.

   • Lijkt me niet zo moeilijk om de kern van de zaak te kunnen zien, slopen of niet slopen. Indien er niet illegaal gesloopt zou zijn dan zou deze juridische kwestie ook bestaan dus de illegale sloop is een bijzaak die niets bijdraagt aan de kern van deze zaak.
    Natuurlijk zijn er volgens jullie deskundige die het tegendeel beweren, die hebben zeker ook dubbele petten zoals Mevr Lansink.

 12. Monumentenzorg is geen wetenschap, Het zijn subjectieve sentimenten en meningen. Dat dit gebouw op de monumentenlijst is geplaatst is een bureaucratische maatregel. De monumentenwet is niet bedoeld voor dit soort gebouwen, Natuurlijk wel voor de tegenstanders van sloop van dit gebouw die van Nederland een museumland willen maken, en persoonlijke frustraties tegen de overheid willen uitvechten. Een dode cultuur zonder levensenergie. Voor dit gebouw is geen toekomst meer, misschien alleen als ruïne. Je kunt van particulieren niet verwachten zo’n gebouw te onderhouden. Te meer er geen rationele basis is om dit gebouw te behouden.

 13. @ benscha… Uit navraag blijkt dat MERU nooit toestemming heeft gegeven om het op de Monumentenlijst te zetten. Het gebouw op de lijst gekomen door een snelprocedure met behulp van mensen met een reeksen dubbele petten op. En ik geloof nooit meer dat rechters onafhankelijk, onpartijdig en neutraal is, dat is is een illusie. De wensen van de tegenstanders van sloop zijn veelvormig van aard, irrationeel en onderwerp van fantasma. Voorbeeld; een van die fantasma is dat het burgercomité, (op de Kamp) van de exploitatie, van het te slopen gebouw, een hotel, restaurant in combinatie met een kinderspeelplaats wil maken. Dat mag helemaal niet, er mogen geen commerciële activiteiten in dit gebied plaats vinden. Op de kamp kan zijn irrationaliteit en fantasma bot vieren omdat hij zich van geen enkele regel of wetgeving rekenschap hoeft te geven in zijn fantasma en bezwaren. De tegenstanders hoeven maar een door henzelf geconstrueerde inhoud van een kranten artikel aan een rechter voor te leggen en dat kan dan dienen als bewijsstuk tijdens rechtszaken, zelfs als het vol fouten en geschiedvervalsingen staat. Dit zijn voorbeelden van de geperverteerde en de ontaarde gang van zaken. De proportionaliteit en evenwichtigheid is in deze zaak totaal verloren gegaan.

  • Graag wil ik nogmaals aangeven waarom het voormalig College St. Ludwig op de rijksmonumentenlijst is geplaatst :

   In de periode tussen 1986 en 1996 vond in Nederland het landelijk Monumenten Inventarisatie Project (MIP) plaats. Doel van het project was om per gemeente de waardevolle gebouwen en objecten uit de periode 1850 – 1940 te inventariseren en in woord en beeld te beschrijven. Hierbij werd aan ieder gebouw en object een waardering gegeven. Daarna werden tijdens het Monumenten Selectie Project (MSP) alleen de van nationaal belang zijnde gebouwen en objecten aangewezen als rijksmonument.

   In de provincie Limburg werden 12.948 gebouwen en objecten geïnventariseerd in het kader van het MIP en werden er uiteindelijk 682 geselecteerd in het kader van het MSP. Het voormalig College St. Ludwig te Vlodrop-Station werd van nationaal belang geacht.

   In verband met de dreigende sloop (op grond van de bouwverordening) werd op 5 november 1996 door de Heemkundevereniging Roerstreek (HVR) ondersteund door het Cuypersgenootschap bij de Minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap een verzoek ingediend om het voormalig Colleg St. Ludwig onder bescherming van de Monumentenwet 1988 te brengen. In november 1996 verleende de Staatssecretaris voorbescherming als rijksmonument vanwege evident rijksbelang en acuut dreigende sloop, vooruitlopend op aanwijzing in het kader van het reeds lopende MSP. Op 9 oktober 1997 wordt het voormalig College St. Ludwig definitief aangewezen als rijksmonument en is aldus opgenomen in het register van beschermde monumenten.

   De eigenaar, de Stichting MERU/MVU, was het met deze beslissing niet eens en heeft daartegen bezwaar gemaakt maar de Staatssecretaris heeft bij het besluit op bezwaar van 19 mei 1998 de aanwijzing gehandhaafd. Een door de eigenaar bij de Rechtbank Roermond ingesteld beroep tegen dit besluit is op het laatste moment ingetrokken waardoor het besluit rechtens onaantastbaar is geworden. Dit beroep werd in opdracht van Maharishi Mahesh Yogi om onduidelijke redenen ingetrokken.

   Door de Raad van State werd op 21 september 2011 nogmaals heel duidelijk uitgesproken dat het voormalig College St. Ludwig definitief in het register van beschermde (rijks)monumenten blijft opgenomen.

   A.J.H. op de Kamp,
   voorzitter van de Stichting Burgercomité St. Ludwig.

   P.S. : Het is misschien verstandig als Kay eens de chronologie gaat bestuderen zoals deze op http://www.st-ludwig.nl staat vermeld zodat hij wat beter is geïnformeerd en zo een meer objectieve reactie kan geven zonder in te gaan op onze stichting in het algemeen en op mijn persoon in het bijzonder.

 14. De vriendjes van op de kamp SP en GL hebben veel geld verspild door tal van vragen te stellen in Kamer en Provincie. Eén vraag stellen in de Kamer kost 5.000 Euro per vraag.

 15. Wat heeft de gemeente niet aan tijd en geld verspild aan de oppositie die dit gebouw wil behouden? Vele male meer dan de 19.000 Euro die nodig waren om juiste adviezen voor de juiste en goede aanpak van dit probleem. Als Op de Kamp, Cuypergenoodschap, SP, GL minder vast vast zouden zitten aan hun regressieve sentimentele mentaliteit. van de oppositie zouden er niet zoveel kosten gemaakt moeten worden voor deze uit de hand gelopen democratische vrijheid. Op de kamp spreek van vriendjes, Op de Kamp vergeet zijn vriendjes te noemen die soms 3 dubbele petten op hebben en dat geld niet alleen voor monumenten organisaties.

  • Het is nog maar de vraag of die € 19.000,00 uitgegeven zijn voor “juiste adviezen voor juiste en goede aanpak van dit probleem”. Waarschijnlijk is het geld over de balk gegooid omdat in de toekomst zeker een contra-expertise zal worden overgelegd die het tegendeel zal gaan bewijzen. Trouwens welk probleem ? Het is zeer bewonderenswaardig dat burgers zich zo inzetten voor monumenten in hun gemeente terwijl de bestuurders van die gemeente hun oren alleen maar naar een compromisloze eigenaar laten hangen. Als het definitieve oordeel van de Raad van State in 2014 zal worden uitgesproken dan is het huidige college waarschijnlijk niet meer in functie. Er gaan trouwens geruchten dat de burgemeester, mevrouw C.A.M. Hanselaar – van Loevezijn, naar dezelfde functie bij buurgemeente Roermond heeft gesolliciteerd ! En als de huidige bestuurders verdwenen zijn dan kunnen hun opvolgers rond 2015 letterlijk en figuurlijk puin ruimen !

 16. Ik wil Ben niet teleurstellen dus hier mijn reactie;

  Louis begint met uit te leggen wat de MERU doet. Heb al eens eerder aangegeven dat dit niet ter zake moet doen. Of het nou Pietje of Klaasje is die het wil slopen dat moet geen verschil uitmaken. Het gebouw voldoet niet aan hun wensen en wat die wensen nu inhouden moet buiten de discussie gelaten worden (is mijn mening) Wensen zijn smaak en zoals men allen weet valt daar niet over te twisten. Maarja Louis wil de MERU graag in een slecht daglicht plaatsen want zo win je beter zieltjes. Zie de link op zijn website naar “David wants to fly”, snap nog steeds niet wat dit bijdraagt aan de discussie rondom het klooster.
  Dat men bang is voor jurisprudentie kan ik mee voorstellen maar dit zou niet mee mogen spelen. Elke zaak zou op zichzelf moeten staan en daarop beoordeeld moeten worden (dat het in Nederland anders gaat kan ik verder ook niet helpen) en voor mij is in deze zaak voor mijn mening doorslaggevend dat de MERU het pand heeft gekocht zonder monumentale status.
  Jullie zijn het blijkbaar niet eens met de leefwijze en opvattingen van de MERU maar jullie leggen wel andere jullie opvattingen en mening op door iemand ongewild eigenaar te maken van een monument. Als iemand een pand koopt met een monumentale status dan is het een heel ander verhaal en zou ik jullie volkomen gelijk geven.

  Verder vind Louis het schandalig dat er 19.000 euro wordt uitgegeven door de gemeente. Ik zou zeggen was gestopt met procederen dan had de gemeente het ook niet uit hoeven te geven. En laten we wel wezen het bedrag is een schijntje wat de belasting betaler kwijt is aan subsidies voor monumenten dus om daar naar te verwijzen vind ik een beetje schijnheilig.

  Voor de rest verwijs ik naar al mijn andere reacties ;)

  • Citaat uit een eerdere uitspraak van de Raad van State:

   2.2. Meru is sinds 1984 eigenaar van het uit 1904-1909 daterende complex Sankt Ludwig in Vlodrop. Het complex is op 9 oktober 1997 aangewezen als rijksmonument en is aldus opgenomen in het register van beschermde monumenten. Meru heeft daartegen bezwaar gemaakt en de staatssecretaris heeft bij het besluit op bezwaar van 19 mei 1998 de aanwijzing gehandhaafd. Meru heeft haar beroep tegen dit besluit ingetrokken waardoor het besluit rechtens onaantastbaar is geworden.

   Waarom heeft Meru het bezwaar ingetrokken?

 17. Allereerst wil ik graag enkele zaken in het artikel van bescha verduidelijken :

  De Stichting MERU/MVU (de Maharishi-organisatie) is een organisatie die de Transcendente Meditatie beoefent en propageert. Ook heeft de grondlegger van deze organisatie de Vedische kennis opnieuw ontdekt en over de gehele wereld proberen te verspreiden. De Vedische architectuur die hiervan een onderdeel is wordt heel vaak uitgelegd zoals het de Stichting MERU/MVU uitkomt.

  De gemeente Roerdalen heeft slechts een concept-besluit genomen. Naar aanleiding van dit concept-besluit kunnen zienswijzen worden kenbaar gemaakt. Dan zal de gemeente een definitief besluit nemen waarbij de ingebrachte zienswijzen al dan niet worden meegenomen. De strekking van het concept-besluit, het slopen van het rijksmonument St. Ludwig, zal de gemeente Roerdalen natuurlijk overeind houden. Als de sloopvergunning definitief is afgegeven dan staat altijd nog de gang naar de Rechtbank Roermond open om beroep in te stellen. Daarna kan nog in hoger beroep worden gegaan bij de Raad van State in Den Haag. Deze laatste instantie zal dan pas uiterlijk in 2014 uitspraak doen in deze zeer lang (meer dan 16 jaar) lopende zaak.

  Naast onze stichting zullen het Cuypersgenootschap, de Heemkundevereniging Roerstreek en zeer waarschijnlijk ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Erfgoedvereniging Heemschut zienswijzen bij de gemeente Roerdalen indienen.

  Verder is het ook heel kwalijk dat de gemeente Roerdalen € 19.000,00 gemeenschapsgeld inzet om het gehele proces te laten begeleiden door externe deskundigen. Hierbij wordt zelfs niet geschroomd om opdrachten aan vriendjes te verstrekken zonder andere offertes aan te vragen bij identieke bureaus.
  Deze externe deskundigen beoordeelden een indrukwekkend aantal rapporten en onderzoeken die door de Stichting MERU/MVU in opdracht werden gegeven aan bekende en minder bekende bureaus en die zeer duidelijk werden omkaderd. Op het resultaat van de versterkte opdrachten is overduidelijk het spreekwoord “wiens brood met eet diens woord men spreekt” van toepassing.

  A.J.H. op de Kamp,
  voorzitter van de Stichting Burgercomité St. Ludwig.

 18. Pingback: Procedures te traag om verval Sankt Ludwig te stuiten « Monumentje!

Reageer!

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s