‘We kunnen nooit meer wat met Kolleg Sankt Ludwig’

Zijgevel Kolleg

Alleen het glas-in-lood van het gebouw was beschermd, aldus Gerard Rieter.

Nee, stichting MERU is niet van plan ooit het voormalige internaatsgebouw het Kolleg Sankt Ludwig bij het Limburgse Vlodrop op te knappen. Dat vertelt Gerard Rieter van de Maharishi-stichting, die eigenaar van het gebouw is. “We kunnen er nooit meer wat mee doen en zúllen dat ook niet meer doen.”

Stichting MERU heeft volgens Rieter aangetoond dat er geen enkel perspectief meer is voor het gebouw. Het burgercomité Sankt Ludwig, dat ijvert voor het voortbestaan van het pand, beweert het tegendeel. Dat maakt geen enkele indruk op Rieter. “Dat is een loze kreet. Zij hebben dat nog nooit met feiten onderbouwd.”

Loos

Ook de stelling van het burgercomité dat het rijksmonument niet in de weg staat, omdat MERU genoeg ruimte heeft de bouwplannen te verwezenlijken, is volgens Rieter een loze bewering. “Laat ze dat eens onderbouwen. Wij komen juist terrein te kort!”

In de jaren 80 waren er wel plannen om iets met het oude gebouw te doen, herinnert Rieter zich. Er was toen zelfs het idee de voorgevel tien keer te kopiëren op het terrein. Het daarop volgende decennium veranderde er van alles voor de stichting MERU en stelde ze de plannen bij.

Bezwaren

Zo wilde de Maharishi-beweging veel meer mensen op het terrein huisvesten. Op het moment dat al de vergunningen voor die plannen rond waren, kwamen er volgens de MERU-woordvoerder ineens bezwaren van de lokale heemkundekring en het Cuypersgenootschap, dat zich inzet voor het behoud van negentiende- en twintigste-eeuws erfgoed.

Gerard Rieter

Gerard Rieter: “Mogen wij slopen, dan gaan we verder.”

Die stellen dat toen de MERU-beweging het pand in 1984 kocht, er al beschermende beperkingen aan het gebouw verbonden waren en dat de stichting had kunnen weten dat er ooit een monumentenstatus aan zou komen.

Sloopvergunning

Rieter nuanceert dat. “Er waren regels voor de glas-in-loodramen, ja. Daar moesten we voorzichtig mee zijn, want de paters die het voormalige internaatsgebouw ooit hebben bewoond, wilden die misschien terug. Verder hebben we het toen zelfs gekocht mét sloopvergunning voor een deel van het gebouw. That’s it!

De stichting heeft nu weer een sloopvergunning voor het monumentale gebouw aangevraagd. “Wij wachten af wat de beslissing gaat worden, net als iedereen”, zegt Rieter. “Mogen wij slopen, dan gaan we verder.”

Bekijk ook: Het heikele punt van 2012: Kolleg Sankt Ludwig

Foto's: Bodoklecksel (Wikimedia) en stichting MERU

Lees ook: ‘Wij streden voor de goede zaak’

Lees ook: Einde Sankt Ludwig met pijn in het hart stapje dichterbij

Lees ook: Wel toekomst voor kapel Sankt Ludwig

Lees ook: Einde Sankt Ludwig nog lang niet in zicht

Lees ook: Procedures te traag om verval Sankt Ludwig te stuiten

11 thoughts on “‘We kunnen nooit meer wat met Kolleg Sankt Ludwig’

 1. Pingback: Burgercomité Sankt Ludwig: wij streden voor de goede zaak | Monumentje!

 2. Vlodrop, 15 januari 2013.

  Als voorzitter / secretaris van de Stichting Burgercomité St. Ludwig ben ik wederom genoodzaakt om toch maar weer te reageren op wat de heer Rieter en Kay te melden hebben.
  Ook reageer ik op het einde kort naar Tika van Groenendaal

  Allereerst een reactie op de uitlatingen van de heer Rieter van de Stichting MERU/MVU :

  “Stichting MERU heeft volgens Rieter aangetoond dat er geen enkel perspectief meer is voor het gebouw”. Het burgercomité Sankt Ludwig, dat ijvert voor het voortbestaan van het pand, beweert het tegendeel. Dat maakt geen enkele indruk op Rieter. “Dat is een loze kreet. Zij hebben dat nog nooit met feiten onderbouwd.””.

  Onze stichting geeft al meer dan 16 jaar aan wat de mogelijkheden voor het (definitieve) rijksmonument St. Ludwig zouden kunnen zijn. Dit, als het complex in handen blijft van de Stichting MERU/MVU zelf, alsook als het complex overgaat naar een nieuwe eigenaar.

  Zeker in de beginjaren (vanaf 1997 tot rond 2003) waren er diverse partijen, die interesse toonden voor het rijksmonument St. Ludwig. Zowel om het complex te restaureren alsook om het te gaan exploiteren. De gemeente Roerdalen nam die partijen vanaf het begin niet serieus ! (Ook de gemeente Roerdalen wenste ook toen al enkel sloop. De Stichting MERU/MVU reageerde alleen maar met dreigementen. “We verkopen niet. Nu niet en nooit niet ! Al zouden we vertrekken, dan geven we het gebouw terug aan de natuur” etc., etc.. Dit dreigement geldt nog steeds tot de dag van vandaag. Is het dan verwonderlijk dat geïnteresseerden en potentiële kopers niet in de rij bij deze eigenaar op de stoep staan ? De Stichting MERU/MVU gijzelt St. Ludwig door er zelf niets mee te doen en een ander daarvoor geen kans te geven. En dát is juist hetgeen waarmee deze eigenaar binnen de Monumentenwet 1988 niet mee weg komt als gerechtvaardigd argument voor sloop.

  “Ook de stelling van het burgercomité dat het rijksmonument niet in de weg staat, omdat MERU genoeg ruimte heeft de bouwplannen te verwezenlijken, is volgens Rieter een loze bewering. “Laat ze dat eens onderbouwen. Wij komen juist terrein te kort!”.
  Ja, ook dat is gemakkelijk te onderbouwen.
  De Stichting MERU/MVU heeft samen met de gemeente Roerdalen een Bestemmingsplan gemaakt. Het bestemmingsplan Vedische Universiteit Vlodrop. In dit plan is gewoon ruimte voor het rijksmonument St. Ludwig. Daarmee is toen al rekening gehouden. De Stichting MERU/MVU moet nu dus niet daarover zeuren. Maar de stichting MERU/MVU blijft zeuren over meerdere zaken. De Stichting MERU/MVU tracht al meer dan 16 jaar de Monumentale status onderuit te halen.
  De Stichting MERU/MVU heeft van de gemeente Roerdalen nu voor de vierde keer een sloopvergunning gekregen. De gemeente Roerdalen trok daar € 20.000 gemeenschapsgeld voor uit. De eigenaar waarschijnlijk ruim meer dan een ton. De nu afgegeven omgevingsvergunning voor sloop van het rijksmonument moet immers de toets van de rechter kunnen doorstaan zo redeneren de Stichting MERU/MVU en de gemeente Roerdalen. De Stichting MERU/MVU trachtte onze stichting onderuit te halen door bij de rechtbank Roermond onze oprechtheid in twijfel te trekken. Dit alles werd ter dege ondersteund door de gemeente Roerdalen. Gelukkig besliste de rechter in ons voordeel.

  Tot slot legde de Stichting MERU/MVU in 2003 alle ijveraars voor behoud van het rijksmonument St. Ludwig nog eens een schadeclaim van 25 miljoen Euro op. Hoofdelijk aansprakelijk wel te verstaan !!!

  De Stichting MERU/MVU heeft er dus alles, maar dan ook alles voor over om van het rijksmonument St. Ludwig af te komen. De Stichting MERU/MVU blijft als een klein kind stampvoeten om zo zijn zin te krijgen. Naar geen enkel reëel alternatief wordt ook maar geluisterd, laat staan in overweging genomen.

  De campus is groot, heel groot. Het rijksmonument St. Ludwig staat nu volgens de Stichting MERU/MVU in de weg omdat de eigenaar al 16 jaar op voornoemde campus bouwt alsof het rijksmonument St. Ludwig er al niet meer zou staan. Daarvoor heeft onze stichting de eigenaar maar ook de gemeente Roerdalen (als vergunningverlener) al tientallen malen gewaarschuwd ! Maar neen, de gemeente verstrekte met gezwinde spoed vergunningen en de eigenaar bouwde er lustig op los. Nu, in 2013, staat het rijksmonument St. Ludwig de eigenaar (maar ook de gemeente Roerdalen) in de weg. Ik zou zeggen : Wanneer er één gebouw op de campus staat dat echt op deze plek recht van bestaan heeft, dan is dat wel zeker het rijksmonument St. Ludwig.
  Bovendien kan de Stichting MERU/MVU (helaas) nog heel veel bijbouwen, waardoor het argument dat het rijksmonument St. Ludwig weg zou moeten niet meer te rechtvaardigen is en zeker ook bij de rechtbank, naar onze overtuiging, geen stand zal kunnen houden.

  “Die stellen (Heemkundevereniging Roerstreek en het Cuypersgenootschap) dat toen de MERU-beweging het pand in 1984 kocht, er al beschermende beperkingen aan het gebouw verbonden waren en dat de stichting had kunnen weten dat er ooit een monumentenstatus aan zou komen”.
  Ook dit verweer klopt niet.
  In het tijdens de aankoop door de Stichting MERU/MVU vigerende bestemmingplan St. Ludwig uit 1983 zijn diverse beperkingen t.a.v. verbouw en sloop opgenomen. Ook wordt in dat bestemmingsplan gewezen op de monumentale waarden van St. Ludwig. (Dit werd dus al genoemd toen St. Ludwig formeel nog geen monument was.) Het moge duidelijk zijn dat dergelijke voorschriften in een bestemmingsplan wel degelijk de aanwezige monumentale waarden beschermen.
  “Rieter nuanceert dat “Er waren regels voor de glas-in-loodramen, ja. Daar moesten we voorzichtig mee zijn, want de paters die het voormalige internaat gebouw ooit hebben bewoond, wilden die misschien terug”. Dit klopt : de glas-in-loodramen zouden onbeschadigd moeten blijven. “Verder hebben we het toen zelfs gekocht mét sloopvergunning voor een deel van het gebouw”. Inderdaad kon toen iets van het boerderijgedeelte worden gesloopt. Maar dat was in 1984. De Stichting MERU/MVU sprak pas over sloop van het gehele complex in 1996, dus ruim 12 jaar later. Zo lang is een sloopvergunning echter niet houdbaar. Bovendien was St. Ludwig ondertussen in 1997 een rijksmonument geworden. Met de procedures tot aanwijzing als rijksmonument werd via het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) en later het Monumenten Selectie Project (MSP) overigens al in 1988/1989 begonnen.
  “De stichting (MERU/MVU) heeft nu weer een sloopvergunning voor het monumentale gebouw aangevraagd. “Wij wachten af wat de beslissing gaat worden, net als iedereen”, zegt Rieter. “Mogen wij slopen, dan gaan we verder.” Deze uitspraak houdt tevens in dat wanneer de Stichting MERU/MVU niet mag slopen, men niet verder gaat….. Wat er ook mee mag worden bedoeld.

  Onze stichting houdt steeds rekening met de gerechtvaardigde belangen van de eigenaar. Onze stichting kan echter geen rekening houden met de eigenaar op die punten waar hij oneerlijk, illegaal en tegen de vastgestelde wettelijke regels in te werk gaat.
  Meer dan 15 jaar alles, maar dan ook alles in het werk stellen om het rijksmonument St. Ludwig te kunnen slopen kan nu dus absoluut geen argument zijn voor legale sloop !
  Tientallen gerechtelijke uitspraken (van o.a. de Rechtbank Roermond en de Raad van State; voor wat betreft het bestuursrecht. De rechtbank Den Bosch; voor wat betreft het strafrecht) geven tot in detail aan waar de Stichting MERU/MVU allemaal voor veroordeeld is en waar hun betogen faalden, geen hout sneden en als niet ter zake doende werden gekwalificeerd.

  Nu mijn reactie op hetgeen Kay heeft geschreven :
  “Nederland is boos. Deze boosheid wordt te pas en te onpas geprojecteerd op van alles en nog wat. Het zou goed zijn dat er wat meer reflexief zouden zijn. Het maakt discussies zeer onzuiver. Gezichtsbepalende mensen tegen sloop maken min of meer de discussie zeer onzuiver, door hun huftertaal, geschiedvervalsing, herhalen van onjuistheden en onwaarheden, smaad en laster, e.d.,”.
  Allereerst zou ik aan Kay willen vragen om zich eindelijk eens bekend te maken. Het is zo gemakkelijk om anoniem anderen te beschadigen. Of is Kay bang dat hij dan als aanhanger van de MERU wordt ontmaskerd ? Of schrijft hij zelfs onder leiding of onder druk van de MERU ? ook gezien zijn eerdere reacties zou mij dat helemaal niet verwonderen.
  Kay slaat echter wel de spijker op de kop! Onzuivere discussies, huftertaal, geschiedvervalsing, herhalen van onjuistheden etc., etc.. Ja, dit is net waar de Stichting MERU/MVU zich zeer regelmatig schuldig aan maakt. De Stichting Burgercomité St. Ludwig onderbouwt altijd in correcte en nette bewoordingen hoe alles precies in elkaar zit. Onze stichting is in het bezit van (bijna) alle dossiers betreffende het rijksmonument St. Ludwig of aanverwante dossiers. Uit die dossiers vertaalt en citeert onze stichting. Hiermee wil ik alleen maar zeggen dat al hetgeen door onze stichting wordt geschreven te onderbouwen en te verantwoorden is.

  Tegen Tika van Groenendaal zou ik nog willen zeggen :
  Ik denk dat je een helder en duidelijk punt hebt. Maar inderdaad : dit is nogal een hele aantijging ! Onderbouw jouw mening zoals ook Ben dat van je vraagt. Wanneer je echt weet waarover je praat dan zal dit niet zo moeilijk zijn. Ik wens je veel succes met het formuleren van je antwoord.
  Namens de Stichting Burgercomité St. Ludwig,

  Louis op de Kamp,
  voorzitter / secretaris.

  • Kay
   Ben.In een vorige reactie gaf je te kennen niet meer op de man te spelen. Bedoelde je dat ook in algemene zin? MERU is geen persoon.Mag dat wel wanneer her een stichting is? In een video van deze site, laat het burgercomité, in de persoon van op de Kamp, zich uit in superioriteitsgevoelens. Op de Kamp acht zichzelf verstandiger dan mensen van de MERU. In dit geval zegt hij, “De MERU zou verstandig moeten worden” dus de mensen zouden onverstandig zijn. Ik ken de suggestieve manier van redeneren. Je zou kunnen zeggen op de Kamp bedoel het niet zo als die de enige keer was dat hij zo redeneert. Maar het komt veel voor dit soort suggestieve uitingen. Ook in de hier boven geplaatste reactie doet hij aan kinderachtige omkeringen. Zijn manier van uiten is zo kinderachtig. Nu een ander punt als maar herhalende mantra van op de Kamp, is dat het een Kulturkampf klöster zou zijn. Zijn redeneren in deze is die van een communist en zijn historisch materialisme. Zijn redenatie luid als volgt, “Omdat in 1885 de Kulturkampf eindigde is het het college st Ludwig uit 1909 een kulturkampfklöster”. Zo weet ik er nog wel een paar. Als je maar een onwaarheid blijft herhalen wordt het nog geen waarheid. De onderbouwing of het een monument is of niet is door tegenstanders nooit wetenschappelijk getoetst en aangetoond. Het Cuypersgenoodschap als lobby organisatie zat tot voor kort te dicht op de macht. Er ligt nu een definitieve afgaven van de sloopvergunning voor st Ludwig.

  • Er wordt helemaal niks onderbouwd of aangetoond door Dhr. op de Kamp. Er wordt alleen gezegd dat er geïnteresseerden waren voor het klooster. Dat is geen onderbouwen of aantonen. Kom dan met namen van deze personen/organisaties zodat het te verifiëren is. Trouwens zegt interesse helemaal niks, vraag me af hoeveel er zich gemeld hebben met een degelijk bedrijfsplan? Denk helemaal geen (kan je wel weer gaan roepen van wel maar toon dit dan aan zodat het te verifiëren valt.) Dat de MERU het gebouw zou gijzelen is natuurlijk ook grote onzin. Alles op deze wereld is te koop dus ook Sankt Ludwig. Het is alleen de vraag wat de belangen van koper en verkoper zijn. Voor de MERU lijkt dat me duidelijk, het verwezenlijken van hun nieuwbouw. Gedeelte hiervan staat er al, mochten ze vertrekken moeten ze dit opnieuw op een andere locatie bouwen. Voor een nieuwe eigenaar zal deze nieuwbouw niet interessant zijn en zijn ze dus ook niet bereid om hiervoor extra te betalen. Vergelijk het met een auto die 10.000 waard is en waar je voor 2.500 aan audio hebt ingebouwd. Iemand die niet hierin geïnteresseerd is zal nooit geen 12.500 voor deze auto gaan betalen.
   Mocht er een koper komen met een hele grote zak geld dan zal volgens mijn inziens de MERU zeker niet zo dom zijn om dit te weigeren want dan zijn ze van het gedoe af en kunnen ze hun plannen elders uitvoeren (en misschien nog wat geld terugverdienen wat ze in al die jaren zijn kwijtgeraakt aan procederen) dus dat men roept dat men het gebouw gijzelt is voor mij weer een bewijs van de beeldvorming die de tegenstanders proberen te creëren, want elk weldenkend mens kan bedenken dat dit onlogisch is.
   Meer logisch is dat geen hond het klooster wil kopen en dat niemand er iets mee kan.

   De bewering dat er wel genoeg ruimte is lijkt mij ook niet logisch. Op het terrein staat het klooster met daaromheen de nieuwbouw. Er moet nog meer nieuwbouw komen. Waar moet deze dan gebouwd worden? Onder de grond??

   Dat je Kay aanvalt dat hij zich bekend moet maken vind ik ook de grootste onzin. Wat voegt dat voor waarde toe? Al zou hij een aanhanger zijn, wat dan nog?? Jij preekt toch ook voor eigen kerk !!

   Voordat je mij gaat aanvallen, Ik ben dus Rob en woon in Tegelen, en heb nog nooit een minuut in mijn leven gemediteerd… genoeg? Of wil je ook nog mijn pincode weten?

   • Kay: “Zijn manier van uiten is zo kinderachtig.” Wat zijn dat voor beweringen?
    Rob: “Of wil je ook mijn pincode weten?” Wie is suggestief?
    Als er verdraaiingen, suggestieve en “huftertaal” zijn dan zeker niet alleen van de heer op de Kamp.
    Is er geen verstandige (en niet beledigende) discussie meer mogelijk?

 3. Deze organisatie is op allerlei manier corrupt, schuwt geen enkele daad om zijn zin door te drijven met het waanzinnige idee, dat alles wat , Maharishi deed vanuit wereldbelang wordt gedaan. niets is minder waar, alles is en wordt gedaan ter verrijking van zichzel.

  • Nederland is boos. Deze boosheid wordt te pas en te onpas geprojecteerd op van alles en nog wat. Het zou goed zijn dat er wat meer reflexief zouden zijn. Het maakt discussies zeer onzuiver. Gezichtsbepalende mensen tegen sloop maken min of meer de discussie zeer onzuiver, door hun huftertaal,geschiedvervalsing, herhalen van onjuistheden en onwaarheden, smaad en laster, e.d.,

 4. Pingback: Het heikele punt van 2012: Kolleg Sankt Ludwig « Monumentje!

  • T.a.v. Felix; Wat is er suggestief aan mijn opmerking? Blijkbaar vind men het nodig dat we ons bekend maken dus dan is mijn vraag hoeveel hij dan wel niet van me wil weten (wat het nut daarvan is daargelaten) de pincode is dan als hyperbool. Wel alles aub in context lezen.

Reageer!

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s