Burgercomité Sankt Ludwig: wij streden voor de goede zaak

Louis op de Kamp

Louis op de Kamp: “Vraag mij niet hoe dit allemaal kan in Nederland.”

Achttien jaar lang heeft Louis op de Kamp van Burgercomité Sankt Ludwig gestreden voor het behoud van Kolleg Sankt Ludwig. Al die jaren heeft het comité hemel, aarde en vooral allerlei instanties bewogen om het grote bakstenen complex van 100 bij 100 meter bij het Limburgse Vlodrop te behouden. Het is voor niets geweest.

Een sloopbedrijf was al in februari dit jaar begonnen met de eerste werkzaamheden. Nu staat alleen de kapel er nog, maar ook dat zal niet lang meer duren. Een dakruiter werd er afgelopen vrijdag vanaf gelicht. Eigenaar Stichting Meru, de ‘Maharishi-beweging’, wil dat gaan gebruiken als vleermuizenverblijf. Dat torentje zal als enige nog herinneren aan het immense gebouw, dat er meer dan een eeuw stond.

Alvast slopen

En het is allemaal voortijdig gesloopt, stelt Op de Kamp vast. De Raad van State (RvS) moest namelijk nog uitspraak doen over een bezwaar van het burgercomité en het Cuypers-genootschap over de sloop. Wel ging de raad alvast akkoord dat Meru op eigen risico kon beginnen met de sloop. “Vraag me niet hoe dit kan in Nederland”, schrijft Op de Kamp mij per e-mail. Hij wacht de uitspraak nog maar even af.

Wel kan hij raden wat die zal zijn: “Het beroep is gegrond. Dit betreft dan enkele futiliteiten die bij de gemeente Roerdalen in de vergunning niet helemaal in orde waren.” De rechtsgevolgen (lees: de afbraak) zullen wel in stand blijven. “Wij vroegen in december 2014 en januari 2015 nog een voorlopige voorziening bij de RvS om vroegtijdige sloop te voorkomen. Die zag daartoe geen enkele reden.”

Stank

De rechtbank in Roermond en de RvS waren vijftien jaar lang tegen de afbraak, vertelt Op de Kamp. Sinds enkele jaren zijn ze ineens ‘om’ en besloten ze tot sloop. Helaas heeft de jarenlange strijd niet opgeleverd wat de burgercomité-voorzitter had gehoopt. “Wanneer je het mij vraagt, stinkt die hele gerechterlijke gang sinds ongeveer 2012 of 2013.”

Kolleg Sankt Ludwig

Kolleg Sankt Ludwig in iets betere tijden. De toren op de achtergrond blijft behouden als vleermuizenverblijf.

Meru klaagt dat alle procedures de stichting zo’n 10 miljoen euro hebben gekost. De gemeente Roerdalen, waar Vlodrop bij hoort, zou ook een half miljoen aan procedures hebben moeten uitgeven. Op de Kamp ziet dat anders: het mógen slopen is zo duur geweest. “Veel geld, ja, heel veel geld heeft het mogelijk gemaakt dit onheil te bewerkstelligen!”

Machtig en sterk

Het Burgercomité en het Cuypersgenootschap hebben dat geld niet. “Al die miljoenen waren nodig om van Cuypers en mij te kunnen winnen? Wij, zonder juridische ondersteuning? Wij als vrijwilligers tegen tientallen dure deskundigen? Wij, zonder enig kapitaal en zonder enig eigenbelang? Waren wij dan zo machtig en zo sterk? Dan zouden we het niet zo gek gedaan hebben.”

Ze waren enkel met een goede zaak bezig, gaat Op de Kamp verder. Een zaak, die nooit zo had mogen eindigen. “Daarin gaven de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de ministers, de rechtbanken en de RvS ons meer dan vijtien jaar gelijk. Dwang, dreigingen, lobbywerk en geld van Meru hebben uiteindelijk iedereen doen bezwijken.”

Beerput

Veel vragen blijven onbeantwoord voor Op de Kamp. Waarom bleef de gemeente Meru altijd trouw, terwijl ze soms juist handhavend hadden moeten optreden tegen de stichting? Volgens de burgercomité-voorzitter klopt er veel niet. “Hier in Roerdalen zou wel een grote beerput geopend kunnen worden. Maar wie durft het aan? Niemand schijnt aan de praktijken van Meru de vingers willen branden.”

Op de Kamp is vooral geraakt over hoe mensen met een rijksmonument omgaan. “Is er niet direct geld aan te verdienen? Dan maar weg ermee! Helaas zijn we er met achttien jaar noeste arbeid niet in geslaagd om al die boeven met respect naar het verleden te laten kijken.”

Update: Ik heb Stichting Meru om een reactie gevraagd. Die laat per e-mail weten “alle emoties uit dit artikel te zeven” en binnenkort met een verklaring te komen. 

 

Lees ook: Verklaar monumenten niet vogelvrij

Lees ook: Einde Sankt Ludwig met pijn in het hart stapje dichterbij

Lees ook: Wel toekomst voor kapel Sankt Ludwig

Lees ook: Het heikele punt van 2012: Kolleg Sankt Ludwig

7 thoughts on “Burgercomité Sankt Ludwig: wij streden voor de goede zaak

 1. Pingback: ‘We kunnen nooit meer wat met Kolleg Sankt Ludwig’ | Monumentje!

 2. Iedereen beziet deze zaak vanuit een gezichtspunt, standpunt, invalshoek of emoties en sentimenten. Rechters, advocaten, wetenschappelijke bureaux, mediator, eigenaren, gemeente, Raad van Cultuur, de media, Monumenten organisaties, burgercommitee, Die Linke, Grunen, ex-GroenLinks raadslid, ex-SPer, fundamentalisten en evangelicalen, Limburgs stormfront etc. hebben hun eigen benadering tot de zaak en werken vanuit een eigen achtergrond. Zonder al te veel in te gaan op de details, vaak hadden sommige tegenstanders duidelijk vanaf het begin, direct of indirect neven bedoelingen om MERU, zijn mensen en activiteiten te af te schilderen als kwaadaardig of verdacht. Op de Kamp zei het in een intervieuw in de Limburger als volgd: “MERU is een wolf in schaapskleren”. Een anonieme reactie op een artikel in de Limburger was als volgd: “Dat buitelandse tuig moeten ze door hun knieen schieten worden, dan zullen ze wel met geld over de brug komen”. Het is een van de ronduit haatdragende en rasistische uittingen. Er zijn veel voorbeelden te geven van vooringenomenheid en pogingen tot framen, van mild tot extreem, ook door mensen die tot de sleutelfiguren (niet alleen) bij de tegenstanders van sloop behoren. Meestal is het onder pseudoniem of het is anoniem. MERU heeft zich altijd waardig en redelijk opgesteld, tijdens mediation en in de media.

  Wat me is opgevallen is dat tegenstanders van sloop uit de politiek zeer slecht en eenzijdig geinformeerd waren, of ze nu lokaal opereerden of op andere lagen van het politieke bestuur functioneerden en weigerden om een eerlijk en open gesprek aan te gaan. Ook werden door het burgercomitee en enkele linkse politici beschuldigingen gedaan aan het adres van andere politici die helemaal niet betrokken waren bij de vergunningverlening voor sloop. Dit waren paranoide onderbuikgevoelens die kant nog wal raakten, en fantasmen werden voor waar gehouden. De lobby van de tegenstanders was schimmig en hield geen rekening met de trios politica. En nu is het: “MERU is kapitaal krachtig daarom hebben ze gewonnen”. Terwijl het hele proces voor vergunning verlening is open en transperant verlopen, en daar heeft de rechter tot vier maal toe een goedkeuring gegeven. Bij de laatste rechtzitting zijn de tegenstanders niet eens komen opdagen, je kunt dat respectloos noemen.

  Een ander facet in deze is dat de Bisschop van Aken, fundamentalisten, evangelicalen en een paar orthodox joden direct of indirect betrokken zijn geweest. En wat doet op de Kamp, verwijzen naar door duitse fundamentalisten en evangelicalen gemaakte website en een door duitse orthodoxe joden en evangelicalen zwaar gesubsidieerde film. Als het hem zuiver en alleen om de zaak zou zijn gegaan dan waren die verwijzingen niet nodig geweest. De verwijzing naar die duistse website heeft geen doel dan andersdenkenden, -gelovigen en -bewusten te deformeren en te demoniseren. Is dat niet achterbaks, insinuerend en schimmig van op de Kamp door te verwijzen, en niet zelf denken en te zeggen? Merkwaardig is ook dat de linkse politiek zich hiermee inlieten om deel te nemen aan een dergelijk smerig spel.

  Media hebben hun eigen rol in de gang van zaken gehad. Het heeft lang geduurd voordat er enige nuance kwam in de eenzijdige houding van L1 en De Limburger. De MERU werd niet geloofd op hun woord. Met name De Limburger heeft aanvankelijke veel roddel en achter klap gepubliceerd. Nog steeds is het niet duidelijk of dit uit eigen gelderen kwam of dat dit op aangeven van de tegenstanders van sloop kwam. De verandering kwam toen de Limburger zelf een enquete hield waar de uitslag hen verbaasde, meer dan 65% was voor sloop. Op grond van eigen ervaring had MERU al eerder opgemerkt dat een meerderheid voor sloop is, zeker in Roerdalen, maar werd niet geloofd. Zeker heeft de docu van de VPRO een belangrijk aandeel gehad in de verandering bij het Ministerie waar jonge mensen nog eens met frisse oogen naar de zaak hebben gekeken. Het Ministerie van onderwijs, wetenschap en cultuur nam het advies aan om niet langer de sloop te blokkeren.

  Dit is mijn heel kleine bijdrage om wat inzichtelijker te maken wat er voor er achter de schermen heeft plaats gehad in deze heel complexe zaak.

 3. Dan is er heel wat te zeven want Louis draait net zolang met de feiten totdat ze voor hem spreken. Neem nou de zin “En het is allemaal voortijdig gesloopt…. Vraag me niet hoe dit kan in Nederland” dat weet hij heel goed en dit is een normale procedure in Nederland anders zou heel Nederland op zijn gat liggen want dan kan een ieder elk bouwplan in Nederland stop leggen zonder enige argumentatie en dat laatste is wat er ontbrak in de laatste rechtszaak, was deze er wel geweest dan had een rechter ook niet deze uitspraak gedaan en had de MERU nog niet mogen slopen maar de uiteindelijke rechtszaak af moeten wachten.

  Daarbij is in de vorige rechtszaken de sloop altijd afgewezen omdat deze niet goed onderbouwd was door de gemeente en MERU. Louis en consorten hebben er dus voor gezorgd dat de gemeente en de MERU al deze rapporten moesten laten maken. Dus een beetje flauw om nou te roepen dat het geld gewonnen heeft, nee de juiste uitspraak heeft gewonnen en de MERU had het geluk kapitaalkrachtig te zijn om deze kafkaiaanse toestanden te weerstaan.

  Verder zou ik Louis aanraden om zijn vrijgekomen tijd te gaan besteden aan de politiek want die weten ook alles net zo lang te draaien totdat de dingen die krom zijn er recht uitkomen. (en dit is niet beledigend bedoeld tegenover Louis want ik moet het hem nageven dat doet hij met verve)

  • Sinds begin februari 2015 (toen in opdracht van de Stichting MERU/MVU is begonnen met de sloop van het rijksmonument St. Ludwig nog voordat de Raad van State een definitieve uitspraak heeft gedaan in de hoofdzaak van het door diverse monumentenorganisaties ingestelde hoger beroep) draai ik mij weer eens geregeld om in mijn graf,

   Net zoals trouwens op woensdag 11 september 2001 toen (ondanks de zeer duidelijke uitspraak van de Raad van State om het rijksmonument St. Ludwig NIET te mogen slopen) in opdracht van “de armlastige vrijwilliger” Gerard Rieter (van de Maharishi-organisatie) de machinisten van drie kranen de sloopbeulen genadenloos tegen de voorgevel van het voormalig College St. Ludwig lieten beuken met grote schade tot gevolg. In de ruim 13 jaren die daarop volgden heeft de gemeente Roerdalen geen enkele serieuze poging gedaan om de veroorzaker van voornoemde schade te dwingen de aangerichte schade te herstellen. In deze gehele zaak speelt de gemeente Roerdalen een zeer kwalijke, een gemeente onwaardige rol !

   Eigenaren van rijks- of gemeentelijke monumenten binnen de gemeente Roerdalen die totaal niets op hebben met hun monument worden door de gemeente Roerdalen geen strobreed in de weg gelegd. Wil men van het betreffende monument af door het bijvoorbeeld te willen amoveren dan denkt de gemeente maar al te graag mee om het persoonlijke belang van de eigenaar te kunnen realiseren. Aan het algemeen belang (het behoud van een monument voor de gemeenschap) heeft de gemeente Roerdalen totaal geen boodschap. Zo ook met het rijksmonument St. Ludwig. Dit is namelijk niet de eerste keer dat een waardevol monument binnen de gemeente Roerdalen door toedoen van diezelfde gemeente om zeep wordt geholpen ! De gemeente Roerdalen heeft helemaal geen respect voor haar eigen cultureel erfgoed. Te triest voor woorden !

   Het is trouwens te gek voor woorden dat het door mij ontworpen en gerealiseerde Kolleg Sankt Ludwig en dat in 1997 zeer terecht als rijksmonument werd aangewezen nu sinds februari 2015 wordt gesloopt om plaats te maken voor een zeer twijfelachtig plan van een sektarische organisatie.

   De ruimtelijke en technische kwaliteit van dit megalomane plan is ook nog eens van een zeer bedenkelijk niveau hetgeen ook reeds goed zichtbaar is bij het deel van het plan dat reeds is gerealiseerd. Loop eens een keer mee met gids en “facility-manager” Gerard Rieter op zondagmiddag maar luister dan niet alleen naar zijn verhaal maar neem dan een architect of bouwkundige mee (en dan het liefst geen met een Sthapatya-Veda achtergrond………) om u te wijzen op de diverse tegenstrijdigheden in het verhaal dat wordt verteld met de reeds gerealiseerde werkelijkheid !

   Het plan voor de expositietoren (door de Maharishi-adepten ook wel “The Maharishi Tower of Invincibility” genoemd) is van een plan dat eerst nog maar 30 meter hoog was, nu reeds 35 meter geworden en volgens informatie te vinden via http://www.maharishitowerofinvincibility.org/ uiteindelijk 54 meter hoog zal moeten worden.

   Het is ook goed om zich eens meer te verdiepen in de Maharishi-organisatie door bijvoorbeeld o.a. de onderstaande websites te bestuderen :

   http://www.meru-vlodrop.nl/
   http://www.maharishitowerofinvincibility.org/
   http://www.maharishivastu.org/
   http://www.merucourses.com/
   http://www.enlightenedleadershipprogram.org/

   Nog een paar maanden en dan is “mijn” Kolleg Sankt Ludwig definitief van de aardbodem verdwenen met grote dank aan de gemeente Roerdalen die de Maharishi-organisatie als een trouwe slaaf altijd heeft gediend en nooit tegenspraak heeft gegeven. Dit laatste zou deze sektarische organisatie ook niet hebben geduld.

   Over enige jaren zal duidelijk zijn wat van het megalomane plan daadwerkelijk is geworden en wat de invloed van dit plan is op het Nationaal Park De Meinweg; De tijd zal het leren…..

   Het voormalig College St. Ludwig werd door de sloper van alle waardevolle bouwdelen ontdaan die via internet worden aangeboden. De hoektorens werden met grof geweld geveld en in dit opzicht doet de Maharishi-organisatie (de Stichting MERU/MVU) helemaal niet onder voor de Taliban of de Islamitische Staat (IS), twee organisaties die ook met zeer grof geweld uiterst waardevol cultureel erfgoed vernietigden ! Ik vraag mij dan ook in navolging van de heer Louis op de Kamp af “Hoe kan dit in Nederland ?”.

   Met hartelijke bouwkundige groet,

   Quintilian Borren,
   Franciscaner pater en architect.

   • hallelujah we hebben internet in de hemel !! Ik betwijfel alleen, gezien de inhoud van de reactie, of het via het officiële heilige netwerk is verstuurd want ik geloof niet dat de netwerkbeHEERder dit zou hebben goedgekeurd dus nou vermoed ik dat u toch stiekem gebruik hebt gemaakt van de WIFI van een hetere plek, oftewel een hotspot ;-)

   • Beste pater Q. Borren, je bent al lang dood en begraven, toch gebruikt iemand jouw naam als pseudoniem om een mening te ventileren. Dit antwoord wordt niet meer door de dode Q. Borren gehoord, en is daarom niet aan hem gericht. Q. Borren heeft slecht werk afgelevert. Bouwkundig, architectectonisch, millieu technisch, functioneel, wooncomfor. Een dergelijk gebouw zou vandaag nooit een vergunningen gekregen hebben om te bouwen. Een paar feiten, bouwtechnisch is het onder de maat, ook voor die tijd. Dakpannen vlogen er bij de stevige wind vanaf omdat de daken te schuin stonden en waren slecht bevestigd. Ook belangrijke steunbalken waren verkeerd gepositioneerd. Een deel van de leistenen was van asbest gemaakt. Tonnen aan asbest zijn uit het gebouw gekomen. Het gebouw kwam geschonden uit de tweede wereldoorlog. Waar mogelijk is asbest gebruikt om te herstellen. Archtectuur was een rommeltje. De energiekosten voor het verwarmen van zo’n gebouw waren voor de standaarden van heden ver boven wat nog verantwoord was. Er waren veel loze ruimten. De indeling van het gebouw was niet functioneel en oncomfortabel. Gezond kon het gebouw ook niet meer gemaakt worden. Wijlen Borren kon niet weten wat de behoeften, standaarden en normen aan wonen voor deze tijd behoort te zijn. Hij kon niet alles weten. Nog een weekje en alles wat boven de grond stond zal verdwenen zijn. Een deel van de stenen zullen hergebruikt worden, metaal zal omgesmolten worden. Hout was van te slechte kwaliteit om verschillende reden en wordt als brandstof gebruikt. Een geschiedenis is voorbij, een nieuwe geschiedenis kan beginnen.

   • Bester pater Q Borren, je bent allang dood en begraven, maar toch is er nog iemand die je naam als pseudoniem (mis-) gebruikt. Pater de wereld is enorm verandert, de traditie van tucht en dicipline is niet meer van deze tijd. Maar wat niet genoeg verandert is: “Dat de mens
    een wolf is voor de andere mens”. De misbruiker van je naam is vooringenomen en laf en speeld niet met open visier , maakt gebruik stereotyperingen, denigreerd en beledigd mensen van MERU door ze volgers te noemen en sekte, talibaan en IS. Hoe dom en wolfisch kun je zijn? Spreekt deze anonieme man namens jou pater Q. Borrow? We kunnen het je niet meer vragen, pater je bent allang dood en begraven.

    Pater Borren heb je weleens nagedacht over stereotyperingen? Kenmerk van alle stereotyperingen is dat de ander dient als schopsteen. Midden vorige eeuw keken de Duitsers neer op de “Untermenschen”, de Japanners op de Chinezen, de Fransen op de Maghrebijnen, de lijst is lang. Het ging om uiterlijk kenmerken; huidskleur, kledingscode e.d.
    Als verschillen niet goed zichbaar zijn dan geven we ze een davidster, kaalscheren, vermelden in het paspoort van “ras”. Het een teken van onzekerheid. Halen we die kenmerken weg dan worden verschillen moeilijk zichtbaar en wordt het een eigenschap die aan de binnenkant zit. We willen graag verschillen zien. Als verschillen niet zichtbaar zijn dan verzinnen we ze wel.

    Om een lang verhaal kort te maken. “De” identiteit blijkt onze eigen identiteit te zijn, en is in toenemende mate tegen andere mogelijke identiteiten. In de tijd van pater Borren was identiteit lokaal bepaalde stereotyperingen van bijvoorbeeld katholieken tegen protestanten. Nu zijn de hedendaagse stereotyperingen geglobaliseerd, de christelijk gefundeerde cultuur tegenover de “achterlijke” Islam , de “hardwerkende” middenklasse tegen over het “profitariaat” e.d. In het verleden hebben de stereotyperingen tot zeer veel bloedvergieten, gruwelijkheden en ellende gezorgd. De wereld verandert sneller en sneller, worden mensen geconfronteerd met verschillende identiteiten. MERU in Vlodrop (gemeente Roerdalen) is de kwaaie pier in de oogen van tegenstanders van sloop. Er zitten achter de aannames, beschuldigingen, verdacht makingen, stereotyperingen van de tegenstanders sloop dezelfde mechanismen als de nazies de joden stereotypeerden enz. Ook door iemand die de naam van pater Borren hier gebruikt als schuilnaam. Hoe kun je dat goed noemen?

    De orde waaruit pater Borren voort komt is er ook een die door de geschiedenis heen vaak te maken heeft gehad met “onderdrukking en stereotyperingen”, maar is zelf ook onderdeel geweest van strijd tegen de ander, dat mechnisme dat door de loop van de geschiedenis voor zoveel ellende heeft gezorgd. Zou het bewustzijn achter het Zonnelied van Fransiscus begrepen en ervaren worden dan zou ook meer het bewustzijn en potentie achter MERU begrepen worden, zou het motto van MERU, “Kennis is gestuctureerd in bewustzijn”, beter begrepen worden.

Reageer!

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s