Gevonden fregat genoemd naar Twents landhuis. Waarom?

Huis te Warmelo

Eeuwenlang woonde hier de familie Sloet.

Luid gejuich in de wereld van de maritieme archeologie. Op de bodem van de Finse Golf is een fregat teruggevonden, dat drie eeuwen terug zonk. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om het Huis te Warmelo. Dat is een opmerkelijke naam voor een oorlogsschip. Waarom heette een boot die de kooplieden uit Hoorn, Enkhuizen en Medemblik moest beschermen tegen piraten en ander gespuis naar een landhuis in Twente? Lees verder

Een voorvaderlijk huis in Heerlen

Heerlen ex-Schakelstation

Een doorgaande weg raast er langs, karakterloze flatgebouwen staan er omheen. Dit fraaie pand in Heerlen is een stuk voornamer dan zijn omgeving. Boven de voordeur is zijn vroegere functie in steen uitgehouwen: ‘Elektrisch schakelstation Heerlen’. Geopend in 1912. Lees verder