Gemeente en corporatie laten monumentaal badhuis verpieteren

Badhuis Hengelo

Het badhuis is gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School.

Het oude badhuis in Hengelo blijft voorlopig even staan. Dat heeft de rechter besloten. De eigenaar, woningstichting Welbions, wil het gemeentelijke monument slopen en een parkeerplaats op die plek bouwen. Erfgoedorganisaties Heemschut en het Cuypersgenootschap hebben daar via de rechter een stokje voor gestoken.

De rechtbank kon niet anders dan de organisaties gelijk geven. De gemeente heeft geprobeerd het pand van de monumentenlijst af te halen, maar dat gaat zomaar niet. Als dat zo zou zijn, is zo’n monumentenstatus waardeloos. Welbion kocht het gebouw met die status en al. Lees verder

De mooiste watertorens van Nederland: Top 5

Dat de watertoren in Leerdam wellicht ten prooi valt aan de sloophamer, is jammer. Dat neemt niet weg dat er in Nederland nog heel wat watertorens overeind staan. Monumentje! heeft voor de liefhebbers de mooiste uitgezocht. Ziehier mijn Top 5 watertorens in Nederland. Uiteraard mag u het met me oneens zijn. Lees verder

Amsterdamse School en Woudagemaal: ‘final thought’

Tegeltableau Woudagemaal

Het zou wel eens heel goed geen Amsterdamse School kunnen zijn

Niets is mooier voor een blogger dan een echte discussie, die uitbarst op je weblog. Het begon via Twitter en het ging voort op het weblog zelf. Heb ik een fout gemaakt? Heb ik een berlagiaans gebouw als het Woudagemaal ‘uitgescholden’ voor Amsterdamse School? Misschien.

Toen Dirk Wouda het gebouw ontwierp, heeft hij waarschijnlijk niet gedacht ‘Kom, ik bouw iets in een quasi-berlagiaanse stijl’ of ‘Hee, laat ik eens Amsterdamse School doen’. Ongetwijfeld wilde hij gewoon een goed gemaal in een modern gebouw neerzetten. Discussies van een kleine eeuw later interesseerden hem wellicht geen zier.

Lees verder

Woudagemaal is echt Amsterdamse School

Interieur Woudagemaal

De binnenkant van het Woudagemaal is allesbehalve ingetogen.

Een blogger als ik wil graag kennis delen. Maar ook het uitlokken van discussies hoort tot de taak van een weblogmaker. Wel moet de uitkomst van die discussie zijn ‘de blogger heeft toch gelijk’.

Vorige week meldde ik dat het gebouw van het Woudagemaal is opgetrokken in de stijl van de Amsterdamse school. Niet waar, twitterde een zekere @choufke. Volgens hem is het gebouw vel te ingetogen voor de Amsterdamse school. Lees verder