Erfgoed verdient meer visie

Mark Rutte lege handen

Rutte II heeft erfgoed nog niets te bieden

Geen woord over erfgoed. Ook over herbestemming, bestrijding van leegstand of überhaupt monumentenzorg is niets te vinden in het regeerakkoord van VVD en PvdA. De twee partijen gaan definitief samen in zee, maar ze hebben geen schijn van een visie op erfgoedbeleid.

Nu had ik niet veel van ze verwacht op dit gebied. Al in hun verkiezingsprogramma’s waren beide partijen vaag over dit onderwerp. Maar helemaal niets is wel erg weinig. Erfgoed heeft blijkbaar geen prioriteit in deze bange dagen van economische tegenspoed. Lees verder

D66’ers houden van erfgoed

Grootste partij per stembureau

Grootste partij per stembureau in en rond Utrecht. Met name rond de binnenstad is veel D66-electoraat te vinden.

Heeft u veel monumenten in uw directe woonomgeving? Grote kans dat u een D66-stemmer bent. Dat blijkt uit een onderzoek van NRC Handelsblad. De gemiddelde kiezer heeft twaalf rijksmonumenten in de buurt van zijn huis staan, maar in de wijken waar de Democraten 15 procent scoorden bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen, staan maar liefst 75 monumenten. Lees verder

Verkiezingsprogramma’s en erfgoed: veel vaagheden en open deuren

Wat gaan we stemmen in september? Monumentje! bekeek de verkiezingsprogramma’s van de grootste politieke partijen en trof daar weinig spannende ideeën aan. En schrok even van het “Bye bye, windmolens” van de PVV.

PvdA Hoofdkantoor Amsterdam

Het PvdA-hoofdkantoor in Amsterdam.

Erfgoed, dat zijn oude dingen. Vooral oudere (gepensioneerde) mensen hebben tijd om historische stadjes te bezoeken. Koren op de molen van 50plus, zou je denken. Maar wat staat er over erfgoed en monumenten in het verkiezingsprogramma van deze partij? Helemaal niets. De PvdA is iets minder summier.  “Onze musea, monumenten, landschappen en molens trekken grote aantallen toeristen”, stellen de sociaal-democraten vast. Lees verder