Groningse dorpen verdienen navolging met lokaal erfgoedproject

Keuterij in Midwolda, Groningen

Historische keuterij in Midwolda. Lokale betrokkenheid zorgt voor nog betere instandhouding.

De grootste vijand van erfgoed is desinteresse. Als niemand een monument ziet staan, dan verkommert het. Daarom is het altijd goed nieuws als omwonenden en andere burgers zich ontfermen over hun tastbare verleden.

Dat gebeurt in de Groningse dorpen Oostwold en Midwolda. Daar is de actie Bekend maakt bemind aan de gang. Niet de plaatselijke overheid of de lokale VVV legt het van bovenaf op, maar het komt vanuit de dorpelingen zelf. Dat meldt in elk geval de site van Dorpsbelangen Oostwold. Lees verder