Voer boete tegen verkrotting ook in voor monumenten

Verkrot pand Wageningen

Een monument laten verkrotten is niet verboden.

Stef Blok, de minister die onder meer over wonen gaat, heeft een idee. Hij wil huisjesmelkers harder aanpakken. De VVD’er is van plan om de wet zo aan te passen dat eigenaren die een huurpand laten verkrotten moeten kunnen rekenen op boetes en verhuurverboden.

Nieuwe huizen vervallen een stuk minder makkelijk dan oude. Deze maatregel zou dus misschien wel eens een aardig neveneffect voor monumenten kunnen opleveren. Blok dwingt zo ook iemand die een monument verhuurt en verwaarloost om het pand bij te houden Lees verder

Afstootlijst wordt blok aan het been minister

Stef Blok

Blok ziet oplossingen die er nog niet zijn.

De Afstootlijst van de Rijksgebouwendienst (RGD). Bestaat die nu, of bestaat die nu niet? Of de dienst al een complete lijst heeft liggen van alle gebouwen waar ze vanaf wil, weet ik niet. Maar dát ze een hoop historische gebouwen gaat afstoten, is allang geen geheim meer.

Al in 2011 vatte toenmalig minister Piet-Hein Donner al het plan op om monumenten in rijksbezit af te stoten. Het huidige kabinet, zo is wel duidelijk, heeft op het gebied van erfgoed niet erg veel visie. Dus zet Stef Blok, de minister die nu over de RGD gaat, Donners CDA-beleid gewoon voort. Lees verder