Een voorvaderlijk huis in Heerlen

Heerlen ex-Schakelstation

Een doorgaande weg raast er langs, karakterloze flatgebouwen staan er omheen. Dit fraaie pand in Heerlen is een stuk voornamer dan zijn omgeving. Boven de voordeur is zijn vroegere functie in steen uitgehouwen: ‘Elektrisch schakelstation Heerlen’. Geopend in 1912. Lees verder