Windmolens zijn brandgevaarlijke gebouwen

Het blussen van een molenbrand in de zeventiende eeuw.

Molenbranden zijn van alle tijden.

Jongens die een fikkie stoken, het gebeurt zo vaak. Maar met Pasen betekende dit het einde van een achttiende-eeuwse molen in het Friese Burum. Die verving een exemplaar dat in 1785… in vlammen opging. Toeval? Niet helemaal.

Molens zijn brandgevaarlijke gebouwen. Het lijkt wel of ze sneller vlam vatten dan andere bouwsels. Is dat zo? De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed weet in elk geval te melden dat sinds de Tweede Wereldoorlog gemiddeld anderhalve molen per jaar afbrandt. Lees verder